Categories:

De Blauwe Beek Oploo nog steeds niet van start Team Lokaal was erg blij toen op 18 November 2021 het bestemmingsplan Blauwe Beek in Oploo werd vastgesteld. Dit betekende eindelijk perspectief voor woningzoekenden in en rondom het dorp. […]

Categories:

Team Lokaal feliciteert Prins Jan & Prinses Charlotte als nieuwe heersers van het Spurriebuukenriek. Zaterdagavond 12 november werd tijdens een spannende onthulling bekend gemaakt dat ons Raadslid Jan van Riet uit Oploo verkozen is tot Prins carnaval van […]

Categories:

Beschouwing Team Lokaal over de begroting Land van Cuijk 2023 De eerste “echte” begroting van het Land van Cuijk bespreken we vandaag, een begroting die leidend moet zijn voor de toekomst. Allereerst complimenten dat het met een gemeente […]

Categories:

Team Lokaal vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Zeker nu het aantal ongevallen weer stijgt. Omdat verkeersveiligheid zo belangrijk is hoort het ook een plek te krijgen in het regionale veiligheidsplan. In het veiligheidsplan van Oost-Brabant is fysieke veiligheid waaronder […]

Categories:

In deze tijd waarbij mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, denk bijvoorbeeld aan de recente bekladding van de ‘regenboogtrap’ in Cuijk, vindt Team Lokaal het van groot belang om extra aandacht te schenken aan het voorkomen […]

Categories:

Team Lokaal vindt het géén goed idee dat de Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Gemeente Land van Cuijk de mogelijkheid biedt aan het college om centrale opstapplaatsen aan te wijzen voor de leerlingen die gebruik maken van het Leerlingenvervoer. Het […]

Categories:

“Bent u met ons van mening dat we als gemeente huishoudens actief moeten ondersteunen en voor minimaal deze winter een gemeentelijke energietoeslag moeten instellen voor huishoudens (net) boven de 120% van het sociaal minimum. Bij voorkeur afbouwend zodat […]

Categories:

Je hebt hoge nood of je moet nodig je stomazakje verwisselen en er is geen wc in de buurt. Veel mensen met buik-of blaasproblemen of andere chronische beperkingen, zoals door rolstoelafhankelijkheid, zeggen dat ze vaker thuisblijven uit angst […]

Categories:

Team Lokaal is van mening dat het raadsprogramma “dRaad” een goede eerste richting aan hetcollege geeft. Ook vinden wij het goed dat er sámen met de raad aan een gedeelde kennisachtergrond wordt gewerkt, bijvoorbeeld om de visie voor […]