Team Lokaal geeft goede initiatieven graag wat experimenteerruimte, maar wil goed geïnformeerd worden en gaat op werkbezoek.

Er zijn veel uitdagingen in de gemeente Land van Cuijk. In de Landbouw, woningbouw en het buitengebied moet wat gebeuren, er is al te lang om elkaar heen gedraaid.

We moeten samen naar initiatieven zoeken die bijdragen aan het oplossen van de problemen in het buitengebied.

Dat lijkt makkelijker dan het is, het is moeilijk om verschillende uitdagingen in één oplossing te combineren. En als iets dan een deel van de oplossing zou kunnen zijn past het vaak niet in de bestaande regels. Voor dat laatste heeft het Rijk NOVEX gebied De Peel uitgeroepen. In dat gebied kunnen overheden samen kijken welke regels belemmerend werken en daar oplossingen voor maken.

Peel Natuurdorpen heeft misschien een oplossing om het buitengebied te verbeteren met landschapslandbouw. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; heggen, houtwallen, poelen en kruidenrijk grasland met daarin verspreid een paar kleine huisjes. De opbrengst van die huisjes komt dan ten goede van die boer. Team Lokaal heeft afgelopen week stichting Peel Natuurdorpen bezocht op hun demolocatie in Zeeland om hierover door te praten. Een enthousiast verhaal van deze stichting en diverse vragen en opmerkingen van onze zijde.

Vooral de integrale en lokale aanpak spreekt Team Lokaal aan. Natuurlijk weten wij ook niet of dit de beste oplossing is, maar we zullen iets moeten doen om vooruit te komen in het buitengebied. Het was een informatief werkbezoek en we onderzoeken graag welke opties er voor dit soort initiatieven zijn in het Land van Cuijk. Het zal best ergens een keer minder goed gaan, maar dat hoort bij experimenten en het zoeken naar oplossingen.

Komende raadsvergadering zullen we een motie mee inbrengen om dit en soortgelijke initiatieven
ook in het Land van Cuijk te realiseren.

Marcel van den Elzen
Raadslid Team Lokaal