Tien lange jaren, dat is ongeveer de tijd die het heeft gekost om de vraag te beantwoorden wat de locatie van het MFA zou moeten zijn in Vierlingsbeek. Het is een twijfelachtige eer voor de inwoners die al heel lang bekijken welke plek het moet worden. De opties? Het huidige gemeenschapshuis de Joffershof of de Laurentiuskerk.

Het begon in 2013 al met verzoek van het bestuur van de Joffershof voor een bijdrage in de verbouwing. In de tussentijd is er echter veel gebeurd wat de situatie heeft veranderd. De zaal Concordia is weggevallen en de kerk is vrijgekomen. Het verbouwingsplan uit 2013 werd daarom geparkeerd en verschillende bureaus hebben diverse onderzoeken gedaan naar hoe de gewijzigde situatie het beste opgelost kon worden. Allerlei varianten zijn bekeken en doorgerekend. De gewenste oplossing voor de initiatiefnemers bleek steeds niet haal- en betaalbaar. Het voorstel om het huidige gemeenschapshuis de Joffershof te verbouwen is dat wel en past binnen de kaders van het vorig jaar vastgestelde accommodatiebeleid. De iniatiefnemers bleken echter ontevreden en ook inwoners uit Vierlingsbeek uitten hun ongenoegen. Zij vinden vooral het ontbreken van een centraal gelegen zaal voor het houden van grote evenementen een groot gemis. Daarnaast vrezen de buurtbewoners van de Joffershof overlast als gevolg van meer bezoekers na de verbouwing.

Team Lokaal heeft naar al deze geluiden geluisterd en hard gewerkt aan een mogelijke oplossing. Ons uitgangspunt is daarbij steeds geweest dat de oplossing haalbaar en betaalbaar moest zijn. Vooral een sluitende exploitatie zonder subsidie vinden wij een absolute voorwaarde. Ook willen we dat de kosten voor de verenigingen zo laag mogelijk worden gehouden, want zij vormen immers het cement van onze samenleving. Team Lokaal heeft daarom een amendement ingediend tijdens deze raadsvergadering, mede namens D66, Groenlinks/PVDA en SP waarin wij een passende oplossing zien voor deze langlopende kwestie en waarin we een middenweg kiezen: we investeren zowel in de Joffershof als in de Laurentiuskerk in Vierlingsbeek. Bij de Joffershof moeten noodzakelijke aanpassingen worden uitgevoerd, zodat het gebouw nog goed kan functioneren als clubgebouw voor de verenigingen en andere huidige gebruikers. Hun tarieven hoeven niet aangepast te worden. Daarnaast willen we tegemoetkomen in de kosten voor de aanpassing van de kerk om deze te kunnen gebruiken voor grotere activiteiten van verenigingen. De exploitant van de kerk moet de vrijheid krijgen om deze te organiseren, al dan niet in samenwerking met de lokale horeca. Op termijn moet er gekeken worden of het financieel en planmatig haalbaar is om een integraal centrum met basisschool in en aan het kerkgebouw te integreren, eventueel in combinatie met woningbouw.

Helaas heeft ons voorstel het net niet gehaald en is er met een nipte meerderheid gekozen voor de kerk als nieuw gemeenschapshuis, in plaats van te investeren in een opknapbeurt van de Joffershof. Team Lokaal snapt de emoties van de inwoners uit Vierlingsbeek, maar heeft vraagtekens bij de financiële haalbaarheid van dit plan vanwege de hoge investeringslast en de moeilijk sluitend te krijgen exploitatie. Daarnaast zijn er nog meer kernen waarin soortgelijke kwesties spelen, die nu niet meer op goede gronden kunnen worden afgewezen. Na vele jaren is nu dan eindelijk, om in de strekking van dit onderwerp te blijven, ‘de kogel door de kerk’. Laten we bidden dat het de juiste keuze blijkt…