Misschien ben je secretaris van de plaatselijke voetbalclub of bied je af en toe een helpende hand bij plaatselijke evenementen als EHBO’er. En anders ken je vast een familielid of buurtgenoot die deel uitmaakt van het rijke verenigingsleven in het Land van Cuijk. Het zorgt voor een gezonde, actieve en sociale samenleving. Team Lokaal vindt het belangrijk dat dit verenigingsleven ondersteund wordt en dat alle inwoners hier makkelijk aan kunnen deelnemen.

Als gevolg van het samengaan van de voormalige gemeentes is het nodig om alle subsidies voor sport en welzijn gelijk te trekken. Al vele jaren zijn de bedragen niet aangepast en hebben er bezuinigingen plaatsgevonden. Daarnaast zitten er verschillen in de bedragen die worden uitgekeerd aan gelijksoortige organisaties. Team Lokaal wil daarom een eenvoudiger en duidelijker subsidiestelsel in onze gemeente. Een algemeen beleid, waarbij wel maatwerk wordt geboden als dit nodig is. Wij hebben gekozen voor de hoogste subsidiebedragen, waardoor de meeste organisaties er financieel op vooruit zullen gaan. Raadslid Jan van Riet: ”We vinden het prijzenswaardig dat in de harmonisatie is gekozen om nagenoeg over de hele linie te kiezen voor de hoogste subsidiebedragen t.o.v. de vorige gemeente. Met andere woorden: vrijwel alle verenigingen gaan er fors op vooruit!” Omdat we het belangrijk vinden om inwoners meer te betrekken bij besluitvorming en uitvoering van sportbeleid is er vooraf een informatiebijeenkomst geweest voor alle organisaties die subsidie ontvangen.  De bedoeling is dat deze nieuwe gelijkgetrokken subsidies in 2024 ontvangen zullen worden door de verenigingen.

Het is altijd belangrijk om te kijken hoe nieuw beleid uitpakt. Over 2 jaar pleit Team Lokaal er daarom voor om een evaluatie te houden. Het kan zijn dat verenigingen in de knel zijn geraakt of dat er misschien organisaties zijn die we zijn vergeten, maar wel recht hebben op subsidie. Verenigingen kunnen zich nog altijd melden voor een subsidie bij de gemeente als ze nog niet bekend zijn. Het college heeft toegezegd dat de gemeente geen enkele vereniging laat vallen.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag is het voorstel voor de gelijktrekking voor de subsidies sport en welzijn en de evaluatie over 2 jaar besproken met onze wethouder Willy Hendriks. Voor beide voorstellen was er volledige steun van alle andere partijen. Team Lokaal is blij met deze goede uitkomst. Het verenigingsleven en hun vrijwilligers zijn natuurlijk onbetaalbaar belangrijk voor onze gemeente, maar met dit nieuwe beleid kunnen we deze organisaties financieel toch een mooi steuntje in de rug geven!