Categories:

Voorzitter, de begroting 2024 heeft ons aangenaam verrast. Na een rommelige aanloop van de kadernota ziet de toekomst er nu zonnig uit. Een dreigend tekort en bezuinigen zijn omgezet in een sluitende begroting. De ambities uit het raadsprogramma […]

Categories:

“Ernstige hinder en gezondheidsschade van windmolens wordt niet voldoende voorkomen” Team Lokaal pleit in de gemeenteraad voor een grotere afstand van woningen tot windmolens in Land van Cuijk, te weten; minimaal 1000 meter. Het windbeleid van het college […]

Categories:

Jan van Riet en Corné Tak van Team Lokaal stellen het college kritische vragen om wonen in het Land van Cuijk te versnellen. Om het tekort aan betaalbare woningen te verkleinen op verschillende en ook innovatieve manieren. Omdat […]

Categories:

Kunst en cultuur, uitingen die onze samenleving verbinden en bewezen bijdragen aan een positieve gezondheid. Kunst en cultuur, ook gewoon leuk om te doen en te beleven, met een rijke traditie in het Land van Cuijk. Voor Team […]

Categories:

Op maandag 11 september jongstleden is er een informatieavond georganiseerd door Team Lokaal met het thema Diversiteit en Inclusiviteit. Hanan Nhass gaf in het eerste gedeelte van deze avond een interactieve lezing over inclusieve burgerparticitpatie. Door als gemeente […]

Categories:

Een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen is wat we allemaal willen, toch? Hoe gaat dit nu en wat kunnen we beter doen in het Land van Cuijk? Wilt u hierover meepraten, heeft u vragen hierover of […]

Categories:

Op woensdag 2 augustus vind je Team Lokaal op de 38e vakantiejaarmarkt in Mill. Team Lokaal is jouw lokale politieke partij die opkomt voor alle dorpen (en stad) in het Land van Cuijk, van groot tot klein. Van […]

Categories:

Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen De portefeuillehouder onderwijs heeft in de commissie Inwoners van 22 juni 2023 mondeling aangegeven om het lopende proces inzake de locatiekeuze stop te zetten en de eerder afgevallen voorkeurslocatie van de werkgroep voor het […]

Categories:

Voorkomen is beter dan genezen Tijdens de raadsvergadering op 8 december is de Nota Gezond Land van Cuijk besproken. Wat Team Lokaal betreft een belangrijk beleidsstuk, dat zeker in lijn ligt met onze visie en ons verkiezingsprogramma. Gezondheid […]

Categories:

Ontwikkelingen bij Bio-energie installatie De Princepeel Al geruime tijd is aan de Volkelseweg 57 in Mill bio-energie installatie De Princepeel gevestigd. Het bedrijf veroorzaakt al vele jaren een behoorlijke stankoverlast, welke de laatste tijd steeds meer toeneemt. Nu […]