1. iedereen doet mee!

• Ondersteuning daar waar nodig
• “Jeugd in beweging”, elk kind doet mee met sporten, bewegen en/of culturele uitingen
• Waardering van vrijwilligers en mantelzorgers
• Kwalitatief en passend onderwijs
• Sámen met scholen en horeca preventiebeleid oppakken
• Betere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg; terugdringen van wachtlijsten

2. gezien & gehoord worden

• Alle inwoners van alle kernen zijn even belangrijk
• Toegankelijke gemeente met snelle en correcte afhandeling van vragen.
• Gebruiksvriendelijke gemeentelijke website, ook voor minder geletterden
• Kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal ondersteunen met de ambtelijke organisatie
• Eén vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor wijk-, dorp- en belangenorganisaties

3. gezonder & schone leefomgeving

• Duurzaamheid begint bij jezelf; informeren, stimuleren en ondersteunen bij besparen en vergroenen
• Vol inzetten op duurzame energiebronnen om verdere klimaatverandering tegen te gaan
• Energiezuinige woningen door betaalbare aanpassingen
• Behouden, herstellen en verder ontwikkelen van onze natuur en landschap
• Groen moet beleefd, ontdekt en gebruikt worden: aanplanten pluktuinen, klimbossen en fruitbomen
• Strikt handhaven zodat aan de normen voor lucht-, water- en bodemkwaliteit wordt voldaan
• Stimuleren transformatie agrarische sector naar duurzame, innovatieve en vitale bedrijfsvoering

4. slim bouwen & goed wonen

• Meer starterswoningen (tot €275.000) in álle kernen
• Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw
• Aanbod van (huur)woningen moet voldoen aan behoefte van met name eigen inwoners
• Woningbouw betaalbaar houden door te sturen op (grond)prijzen, geen maximale winst voor gemeente én bouwer.
•Mogelijkheden voor woningsplitsing optimaal benutten.
• Versnellen, versimpelen en verduidelijken van procedures.


5. aantrekkelijk land van cuijk

• Wonen, werken, recreëren en sport in ieders nabijheid
• Veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren
• Aanpakken en voorkomen gevaarlijke verkeerssituaties
• Aantrekkelijke recreatieve ‘ommetjes’
• Volop cultuur en kunst
• Zuinig zijn op cultureel erfgoed
• Goede digitale infrastructuur.

6. sterke economie

• Uitnodigend ondernemersklimaat
• Focus op kennisintensieve maakindustrie, gebaseerd op kennis in de regio
• Lokale kleinschalige economische activiteiten kunnen plaatsvinden in alle kernen; combinatie wonen, werken, recreëren
• Bevordering van toerisme als economische motor; lokaal op maat
• Recreatie is voor eigen inwoners én toeristen én ondernemers van belang
• Aanvaardbare belastingdruk voor inwoners en bedrijven.