Team Lokaal vraagt opheldering over centrumplan Sint Anthonis

Op 28 maart jl. is de gemeenteraad door het college van B&W geïnformeerd over de voortgang van het ”Centrumplan Sint Anthonis” middels een raadsinformatiebrief (zie bijlage onderin). Fijn om te lezen wat de stand van zaken is, zeker nu ondertussen het grondwerk van start is gegaan op het terrein van wat ondertussen project ”RemmensBerg” is gaan heten.

Team Lokaal is graag goed en volledig geïnformeerd en heeft daarom naar aanleiding van de raadsinformatiebrief maar ook na het lezen van uitspraken door een politicus over het ”Centrumplan Sint Anthonis” in de Gelderlander opheldering gevraagd over zaken die bij ons nog niet volledig duidelijk of nog helemaal onbekend zijn. Team Lokaal heeft dit gedaan door middel van een set schriftelijke technische vragen en door een set schriftelijke bestuurlijke vragen (zie bijlagen onderin) gericht aan het college van B&W. Daarnaast hebben we de raadsinformatiebrief laten agenderen ter bespreking tijdens de raadscommissievergadering van 11 Mei aanstaande opdat we zo volledig mogelijk geïnformeerd kunnen worden.

We hopen zo spoedig mogelijk antwoord te krijgen op onze vragen, om helderheid te krijgen over mogelijke geruchten die leven.

Jan van Riet & Egidia Jetten
Raadslid & Commissielid Team Lokaal

Hieronder de link naar het artikel in de Gelderlander:
https://www.gelderlander.nl/land-van-cuijk/het-schiet-niet-op-met-ambitieuze-nieuwbouwplannen-in-dorp-sint-anthonis-inflatie-gooit-roet-in-het-eten~adf22a0d/