Land van Cuijk

Team Lokaal. Onze nieuwe naam. Jouw vertrouwde lokale politiek.

Met het Land van Cuijk krijg jij als inwoner of ondernemer een gemeente die dienstverlening kan bieden met een kwaliteit die past bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Daar hoort een vertrouwde politieke vertegenwoordiging bij.

Team Lokaal is een nieuwe naam, maar vol bekende, vertrouwde en lokale politieke gezichten.

7 lokale politieke partijen hebben de krachten gebundeld en gaan samen als 1 team voor ’n goeie toekomst.

Willy Hendriks Lijststrekker Team Lokaal Land van Cuijk in het […]
Iedereen doet mee •             Ondersteuning daar waar nodig. •             “Jeugd […]
Doen waar je goed in bent, dat is het beste. Zijn […]
Team Lokaal land van Cuijk

Een Puijk Plan voor het Land van Cuijk

Als het Land van Cuijk op 1 januari 2022 van start gaan zijn wij er helemaal klaar voor. We werken aan Puijke Plannen, waarover je binnenkort meer kunt lezen op deze site. Wat wij je nu al kunnen vertellen is dat we ook als Team Lokaal toegankelijk, onafhankelijk, actief, sociaal en betrouwbaar zijn. Precies zoals je van ons gewend bent!

Onze standpunten

Het belang van jou als onze inwoner en/of ondernemer staat centraal. Team Lokaal is als lokale partij niet gebonden aan landelijke partij programma’s en standpunten.

Voor Team Lokaal zijn alle kernen even belangrijk en gelijkwaardig. Team Lokaal lis er voor alle kernen, elke wijk, elke straat en elk huishouden.

Team Lokaal is er voor jou, ongeacht jouw politieke kleur, levensbeschouwing of herkomst. Als brede, lokale volkspartij vinden we het belangrijk om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en meerdere opvattingen aan te horen, voordat we een besluit nemen. Er is ruimte voor verschillende geluiden en beelden binnen Team Lokaal. We laten ons niet binden door landelijke partij standpunten, een specifieke geloofsovertuiging en zijn ook geen ‘one issue’ partij.

Team Lokaal hecht veel waarde aan de vrijheid van elk individu. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en mee kunnen en mogen doen in onze samenleving. Daar past bij dat we respectvol omgaan met elkaar en ons verdraagzaam en sociaal opstellen. Dat verwachten we ook van jou.

Team Lokaal staat voor eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid! Alleen samen maken we onze samenleving bruisend. Wij verwelkomen, stimuleren en ondersteunen initiatieven van inwoners, verenigingen en bedrijven. Het zit in onze gezamenlijke DNA om nieuwe wegen te verkennen en slimme oplossingen te verzinnen voor de vele uitdagingen die ook in de toekomst op ons afkomen. We omarmen het nemen van eigen verantwoordelijkheid en steunen, binnen de financieel mogelijke kaders van de Gemeente Land van Cuijk, de initiatieven die hieruit voortkomen.

Team Lokaal is trots op het rijke verenigingsleven en de sociale instanties die Land van Cuijk rijk is. Zij spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze kernen en verdienen support. Van jou en van ons.

Team Lokaal neemt ook zelf initiatief. De menselijke maat en gezond verstand staan voorop. Team lokaal vindt het belangrijk dat willekeur en regelzucht wordt voorkomen. We laten van ons horen als we denken dat hier sprake van is. Ook komen we met eigen voorstellen en dragen alternatieven aan als wij ons niet kunnen vinden in hetgeen dat wordt voorgesteld vanuit het college of andere partijen.

Team Lokaal is gedreven en vasthoudend. We bewaken dat gemaakte afspraken worden nagekomen en doen dat zelf ook. We varen een betrouwbare en standvastige koers en zijn gedreven om ook bij complexe vraagstukken een toekomstbestendige oplossing te vinden waar perspectief is voor iedereen. Ook voor jou.

Team Lokaal staat dicht bij mensen, ook bij jou! We luisteren naar jou en praten met jou, in plaats van te besluiten over jou. Of je nu inwoner, ondernemer, maatschappelijke organisatie of vereniging bent. We doen het samen!

Iedereen is welkom bij Team Lokaal! En vrij om mee te praten. We zijn open, transparant en een interactieve partij. Team Lokaal staat open voor vragen en opmerkingen. De deur staat voor jou open bij onze bijeenkomsten en onze politieke vertegenwoordigers zijn makkelijk bereikbaar. Wij kunnen niet altijd aan ieders wensen voldoen. Team Lokaal geeft graag uitleg over waarom de partij bepaalde afwegingen maakt. Eerlijkheid en transparantie is onze boodschap.

Team Lokaal staat open voor spontane ideeën, maar besluit op basis van onderbouwde argumenten. Wij zijn niet blind voor onderbuik gevoelens, maar benaderen vraagstukken respectvol en op basis van inhoudelijke argumenten. Daarbij gebruiken wij de (professionele) kennis die bij onze leden en achterban aanwezig is. En gaan actief op zoek naar extra kennis en informatie als dat nodig is. Elke onderbouwde mening is waardevol en helpt ons onze mening en visie (verder) te vormen.

Team Lokaal staat voor een inclusieve en diverse samenleving. Wij hechten veel waarde aan integriteit. Gelijkwaardigheid is voor ons vanzelfsprekend. Representatieve samenstellingen van besturen of dit nu in het verenigingsleven, bedrijfsleven of in de politiek is, maakt deze voor iedereen toegankelijk, veilig en betrouwbaar. In het afwegen van belangen maakt Team Lokaal geen onderscheid tussen leeftijd, gender, geloof, seksuele voorkeur, opleidingsniveau of inkomen. Om daadwerkelijk een inclusieve samenleving te worden waarin iedereen mee kan doen, kan het wel nodig zijn om beleid of subsidieregels te maken waarbij specifieke doelgroepen een extra steuntje in de rug krijgen.

De partij

De lijsttrekker en de running mates

WIlly Hendriks – van Haren

Lijsttrekker

  Ik ben Willy Hendriks-van Haren, 67 jaar oud en bijna 45 jaar getrouwd met Rens, geboren in Haps en woonachtig in Oeffelt.

Wij hebben 2 zonen, 2 schoondochters en een kleinkind Hugo. Zij wonen in Amsterdam. Sinds ik in de politiek zit, is er weinig tijd voor hobby’s, maar geniet ik des te meer van het gezinsleven. Mijn werkzame leven begon in de gemeente Wanroij. Heb daar twaalf jaar gewerkt en alle afdelingen doorlopen. Ik was daarna o.a. lid van het schoolbestuur en voorzitter van Vv De Zwaluw. Startte als raadslid in de gemeente Oeffelt, van 1998 tot 2002 wethouder in de gemeente Boxmeer, vervolgens acht jaar raadslid en sinds 2010 weer wethouder.

 Ik voel nog steeds de drang mij voor in te zetten voor meer draagvlak en samenhang. Dat inwoners en instanties elkaar beter vinden, samen een eenheid vormen, kwetsbaren zich beschermd weten, ondernemers zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen. Het is in ieders belang een geolied Land van Cuijk te krijgen. Daarin speelt bestuurlijke dynamiek een sleutelrol. Ik wil daar zelf graag aan bijdragen vanuit mijn betrokkenheid en ervaring.


Egidia jetten

Running mate Sint Anthonis

Egidia Jetten; Sinds 1978 woonachtig in Sint Anthonis en na een aantal jaren bestuurslid en burgerraadslid sinds 2018 Raadslid voor Sint Anthonis Nu.

Ik ben als gedragswetenschapper werkzaam in de forensische psychiatrie en als locatie manager behandelzaken verantwoordelijk voor de behandelingen van patiënten met zeer complexe problematiek en strafbare feiten. Deze uitdagende baan voer ik met veel plezier en passie uit. In mijn vrije tijd ben ik liefhebber van sport, geniet ik van cultuur en kunst en wandel en fiets ik graag in de natuur.

Ik voel me vereerd om in een onafhankelijke partij volksvertegenwoordiger te zijn om de belangen van de inwoners te dienen en het beleid van het college te controleren en zo nodig belangrijke ontwikkelingen aan de orde te stellen. Mijn ervaringen vanuit mijn werk en de politiek wil ik nu graag inzetten voor de nieuwe partij “Team Lokaal” om een bijdrage te kunnen leveren aan de nieuwe gemeente “Land van Cuijk”. Een inclusieve gemeente waar iedere inwoner met plezier leeft, werkt en leert, waar we oog hebben voor elkaar en waar we gezamenlijk streven naar duurzame en sociale kernen binnen de nieuwe gemeente. Actieve participatie van de inwoners van de 33 kernen – jong en oud- is daarbij van groot belang. Het ‘Land van Cuijk” kan oprecht het land worden voor heerlijke ontmoetingen omdat het alles in zich heeft om dat te zijn.

Helma Pluk

Running mate Cuijk

Ik ben Helma Pluk, 51 jaar oud, in Vianen opgegroeid en nu al jaren wonend in de Heeswijkse Kampen in Cuijk met mijn partner Wim.

Ik werk bij het Radboudumc als docent Biochemie en coördinator voor de research master Molecular Mechanisms of Disease. Opgegroeid met de lokale politiek was mijn interesse hierin al vroeg gewekt. Na een aantal jaar als burgercommissielid Samenleving ben ik in 2010 gemeenteraadslid geworden in de gemeente Cuijk voor Algemeen Belang Cuijk. In mijn vrije tijd, naast mijn werk als raadslid en het Radboudumc, fiets ik graag en veel in de regio (al 30 jaar met Tourclub Vianen) en tuinier ik samen met mijn man in onze volkstuin. Nu ben ik kandidaat voor de nieuwe lokale partij Team Lokaal. Samen met de andere lokale partijen vormen we een krachtig en ervaren team dat de belangen kan behartigen van alle inwoners van het Land van Cuijk zonder rekening te hoeven houden met landelijke belangen; vanuit de inhoud, met kennis van zaken en verbinding met alle kernen. Ik wil ervoor zorgen dat onze nieuwe grote gemeente een goed sociaal klimaat houdt met oog voor de minima en adequate zorg en ondersteuning op maat voor inwoners die dat nodig hebben. Ook zet ik graag een stap extra om onze omgeving duurzamer te maken, zonnepanelen, energiezuinige huizen maar ook gewoon gevarieerd openbaar groen en goede fietspaden ga ik voor. Zodat we allen kunnen leven in een fijne omgeving.

Erik van Daal

Running mate Mill & Sint Hubert

Ik ben Erik van Daal, 60 jaar oud, woonachtig in Sint Hubert, getrouwd met mijn vrouw Miriam en trotse vader van drie dochters.

Sinds 2014 ben ik wethouder namens de Vier Kernenpartij (VKP) in de gemeente Mill en Sint Hubert. Het sociaal domein maakt onderdeel uit van mijn portefeuille. Ik heb met veel enthousiasme en drive een bijdrage mogen leveren aan het welbevinden van onze inwoners. Aan dat welbevinden wil ik graag een bijdrage leveren in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Met zijn allen werken aan een prettig woon en leefklimaat voor al onze inwoners. Dat is waarvoor ik mij met de volle 100% wil inzetten, samen met de mensen van Team Lokaal.

Marco van den Berg

Running mate Boxmeer

Hallo. Mijn naam is Marco van den Berg. Een Boxmerenaar in hart en nieren.

Al ruim 10 jaar ben ik actief in de politiek van de Gemeente Boxmeer. Ik ben een fervent voorstander van één Land van Cuijk, maar sta er graag borg voor dat het geluid van Boxmeer ook in deze nieuwe Gemeente goed vertegenwoordigd zal worden. Wars van de “visie van Den Haag” (en soms ook de gekkigheid die daarbij hoort) sta ik voor lokale en onafhankelijke politiek. Wij weten hier in Noordoost Brabant zelf wel hoe we het goed moeten doen. Waar wil ik mij heel sterk voor maken in de nieuwe Gemeente? In ieder geval dat de politiek doet wat het moet doen, en dat het dualisme weer volledig terugkomt en zichtbaar wordt. Kortom, de wethouders besturen, maar laten de politiek en de beslissingen over aan de Raad. Die is daar ten slotte voor gekozen. En dat doen we voor iedereen in onze Gemeente! Samen met mijn vrouw en twee dochters woon ik tussen Boxmeer en Beugen in. Onze boerderij is verbouwd tot een mooie praktijk voor de GGZ. Ook ben ik werkzaam in de schoolleiding van het Maaslandcollege in Oss, als afdelingsleider van het tweetalig onderwijs. Als vrijwilliger ben ik ook regelmatig te vinden in het museum van Overloon. Hobby’s genoeg, tijd alleen wat minder. Maar wanneer het weer kan, dan zul je me vaak zien in het theater. We proberen toch bijna alle cabaretiers wel mee te pikken wanneer het weer mogelijk is. Verder sta ik open voor iedereen, welke mening je ook hebt. Korte lijntjes, daar ben ik van. En problemen zijn er om opgelost te worden…


Contact

Secretariaat Team Lokaal / Stuurgroep fusie lokale politieke partijen Hein Witteveen

Telefoon

volgt

Adres

volgt