Bedankt allemaal!

Wat een uitslag en wat een ontzettend spannende avond was dit! Verrast en overrompeld met zoveel stemmen op onze splinternieuwe partij Team Lokaal.

Wij willen graag iedereen ontzettend bedanken voor jullie steun de afgelopen weken. Wat heeft iedereen hard gewerkt om onze partij op de kaart te zetten. En hoe! Heel mooi om te zien hoe vaak wij in gesprek mochten gaan met jullie en fijn om alle verhalen op te mogen halen. Wij gaan nu kort nagenieten en ons klaar maken voor het begin van een nieuw hoofdstuk, de weg naar gemeente Land van Cuijk… later meer!

Onze top 5 kandidaten

1. Willy Hendriks-van Haren

Oeffelt

“Met Team Lokaal spelen we in op hoe de inwoners ter plaatse het willen en zien. Dan kunnen we met korte lijnen veel voor elkaar krijgen…”  lees meer

2. Erik van Daal

Sint Hubert

“Ik wil vanuit Team Lokaal een bijdrage leveren aan een prettig woon en leefklimaat voor alle inwoners van onze 32 dorpen en 1 stad…”
lees meer

3. HELMA PLUK

Cuijk

“Ik wil ervoor zorgen dat onze nieuwe grote gemeente een goed sociaal klimaat houdt met oog voor de minima en adequate zorg…”
lees meer

4. EGIDIA JETTEN

Sint Anthonis

“Ik wil een betrouwbaar raadslid zijn en als volksvertegenwoordiger met name in contact komen met inwoners die men niet…”
lees meer

5. Marco van den Berg

Boxmeer

“Wij kunnen en weten het zelf wel, daar hebben we Den Haag niet voor nodig. En ik ga er voor zorgen dat Boxmeer niet verdwijnt in…”
lees meer

Onze 6 speerpunten

• Ondersteuning daar waar nodig.

• “Jeugd in beweging”, elk kind doet mee met sporten, bewegen en/of culturele uitingen.

• Waardering van vrijwilligers en mantelzorgers.

• Kwalitatief en passend onderwijs.

• Sámen met scholen en horeca preventiebeleid oppakken.

• Betere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg; terugdringen van wachtlijsten.

• Alle inwoners van alle kernen zijn even belangrijk.

• Toegankelijke gemeente met snelle en correcte afhandeling van vragen.

• Gebruiksvriendelijke gemeentelijke website, ook voor minder geletterden.

• Kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal ondersteunen met de ambtelijke organisatie.

• Eén vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor wijk-, dorp- en belangenorganisaties.

• Duurzaamheid begint bij jezelf; informeren, stimuleren en ondersteunen bij besparen en vergroenen.

• Vol inzetten op duurzame energiebronnen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

• Energiezuinige woningen door betaalbare aanpassingen.

• Behouden, herstellen en verder ontwikkelen van onze natuur en landschap.

• Groen moet beleefd, ontdekt en gebruikt worden: aanplanten pluktuinen, klimbossen en fruitbomen.

• Strict handhaven zodat aan de normen voor lucht-, water- en bodemkwaliteit wordt voldaan.

• Stimuleren transformatie agrarische sector naar duurzame, innovatieve en vitale bedrijfsvoering.


• Meer starterswoningen (tot €275.000) in álle kernen.

• Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw.

• Aanbod van (huur)woningen moet voldoen aan behoefte van met name eigen inwoners.

• Woningbouw betaalbaar houden door te sturen op (grond)prijzen, geen maximale winst voor gemeente én bouwer.

•Mogelijkheden voor woningsplitsing optimaal benutten.

• Versnellen, versimpelen en verduidelijken van procedures.

 


• Wonen, werken, recreëren en sport in ieders nabijheid.

• Veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren.

• Aanpakken en voorkomen gevaarlijke verkeerssituaties.

• Aantrekkelijke recreatieve ‘ommetjes’.

• Volop cultuur en kunst.

• Zuinig zijn op cultureel erfgoed.

• Goede digitale infrastructuur.

• Uitnodigend ondernemersklimaat.

• Focus op kennisintensieve maakindustrie, gebaseerd op kennis in de regio.

• Lokale kleinschalige economische activiteiten kunnen plaatsvinden in alle kernen; combinatie wonen, werken, recreëren.

• Bevordering van toerisme als economische motor; lokaal op maat.

• Recreatie is voor eigen inwoners én toeristen én ondernemers van belang.

• Aanvaardbare belastingdruk voor inwoners en bedrijven.

Meer weten? Bekijk hier ons volledige: