“Ernstige hinder en gezondheidsschade van windmolens wordt niet voldoende voorkomen”

Team Lokaal pleit in de gemeenteraad voor een grotere afstand van woningen tot windmolens in Land van Cuijk, te weten; minimaal 1000 meter. Het windbeleid van het college stelt een geluidsnorm voor van 45 dB Lden waardoor windmolens makkelijker te realiseren zijn, maar zodanig geluidshinder kan veroorzaken dat daardoor gezondheidsschade niet voldoende voorkomen kan worden. 4-7% van de woningen rondom een windmolen zal ernstige geluidshinder binnenshuis ervaren en tot 22% van de woningen zullen buitenshuis hinder ondervinden bij de deze normen. Deze aantallen vindt Team Lokaal te hoog;

Te veel personen zullen ernstige hinder én mogelijk gezondheidsschade ondervinden. Ernstige hinder die zij niet kunnen ontvluchten en die 24 uur per dag aanwezig kan zijn. Geluidsgevoelige personen worden hier ‘horendol’ van.

Omdat Team Lokaal niet akkoord kan gaan met deze ernstige hinder hebben wij voorgesteld om een grotere, gezondere afstand tot windmolens in het Land van Cuijk in te stellen. Een afstand van 1000 meter voor grotere windmolens en een afstand van 10x de ashoogte voor windmolens tot 25 meter. Een afstandsbepaling geeft volgens Team Lokaal ook meer zekerheid aan inwoners, het is helder en eenduidig. Over geluidsnormen valt altijd te wisten. “Is het gemeten, is het berekend en hoe dan, is het een gemiddelde of een piekwaarde?”

”1000 meter blijft 1000 meter hoe je ook meet”.

Helaas was een meerderheid van de raad het met ons oneens en zijn de normen voor windmolens in het Land van Cuijk veel minder streng geworden dan wat Team Lokaal had gewild.

Helma Pluk, Fractievoorzitter Team Lokaal