Jan van Riet en Corné Tak van Team Lokaal stellen het college kritische vragen om wonen in het Land van Cuijk te versnellen. Om het tekort aan betaalbare woningen te verkleinen op verschillende en ook innovatieve manieren. Omdat er nog onvoldoende voortgang zichtbaar is in het woningbouwprogramma van het Land van Cuijk.

Team Lokaal ziet in omringende gemeenten succesvolle innovatieve woningbouwprojecten. Zoals in Gennep waar starterswoningen worden gerealiseerd volgens het “woon nu, koop later” – principe. Of in Wijchen waar zogenaamde “WEGA-woningen”, woningen tót 2 ton, al succesvol tot realisatie komen. Waarom zien we dergelijke innovatieve projecten nog niet in Land van Cuijk? Willen we in Land van Cuijk niet ook inzetten op bijvoorbeeld “woon nu, koop later” woningen? Zodat starters meer kansen krijgen?

“woon nu, koop later” woningen óók in Land van Cuijk”

Naast deze vragen wil Team Lokaal van het college weten of we niet wat “ongehoorzamer” kunnen zijn richting provincie. Waarom wachten met flexwonen totdat de provincie toestemming geeft, waarom niet gewoon doen? Dus flexwoningen neerzetten op passende (tijdelijke) locaties? Ook het toestaan van (tijdelijk) wonen op vakantieparken kan een optie zijn voor het verminderen van woningnood. Team Lokaal vraagt het college naar de mogelijkheden hiervoor in Land van Cuijk, kan dit onder voorwaarden op bestaande vakantieparken? En zijn er opties om op het in ontwikkeling zijnde vakantiepark Dommelsvoort een deel van de woningen te bestemmen voor langere tijdelijke of permanente bewoning? En hoe zit het met kamerverhuur in panden van de gemeente, ook een mooi voorbeeld van denken in kansen voor starters op de woningmarkt.

Team Lokaal wil met deze vragen en de antwoorden mogelijkheden krijgen om wonen in het Land
van Cuijk te versnellen! (zie de vragen hieronder in de bijlage)