Lokaal & onafhankelijk

Het belang van jou als onze inwoner en/of ondernemer staat centraal. Team Lokaal is als lokale partij niet gebonden aan landelijke partij programma’s en standpunten.

Voor Team Lokaal zijn alle kernen even belangrijk en gelijkwaardig.
Team Lokaal is er voor alle kernen, elke wijk, elke straat, elk huishouden en iedere inwoner.

Team Lokaal is er voor jou, ongeacht jouw politieke kleur, levensovertuiging of herkomst. Als brede, lokale volkspartij vinden we het belangrijk om vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen en meerdere opvattingen aan te horen, voordat we een besluit nemen. Er is ruimte voor verschillende geluiden en beelden binnen Team Lokaal. We laten ons niet binden door landelijke partij standpunten, een specifieke levensovertuiging en zijn ook geen ‘one issue’ partij.

Team Lokaal hecht veel waarde aan de vrijheid van elk individu. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en mee kunnen en mogen doen in onze samenleving. Daar past bij dat we respectvol omgaan met elkaar en ons verdraagzaam en sociaal opstellen. Dat verwachten we ook van jou.

Toegankelijk & betrouwbaar

Team Lokaal staat dicht bij mensen, ook bij jou! We luisteren naar jou en praten met jou, in plaats van te besluiten over jou. Of je nu inwoner, ondernemer, maatschappelijke organisatie of vereniging bent. We doen het samen!

Iedereen is welkom bij Team Lokaal! En vrij om mee te praten.
We zijn open, transparant en een interactieve partij. Team Lokaal staat open voor vragen en opmerkingen. De deur staat voor jou open bij onze bijeenkomsten en onze politieke vertegenwoordigers zijn makkelijk bereikbaar. Wij kunnen niet altijd aan ieders wensen voldoen. Team Lokaal geeft graag uitleg over waarom de partij bepaalde afwegingen maakt. Eerlijkheid en transparantie is onze boodschap.

Team Lokaal staat open voor spontane ideeën, maar besluit op basis van onderbouwde argumenten. Wij zijn niet blind voor onderbuikgevoelens, maar benaderen vraagstukken respectvol en op basis van inhoudelijke argumenten. Daarbij gebruiken wij de (professionele) kennis die bij onze leden en achterban aanwezig is. En gaan actief op zoek naar extra kennis en informatie als dat nodig is. Elke onderbouwde mening is waardevol en helpt ons onze mening en visie (verder) te vormen.

Team Lokaal staat voor een inclusieve en diverse samenleving.
Wij hechten veel waarde aan integriteit. Gelijkwaardigheid is voor ons vanzelfsprekend. Representatieve samenstellingen van besturen of dit nu in het verenigingsleven, bedrijfsleven of in de politiek is, maakt deze voor iedereen toegankelijk, veilig en betrouwbaar. In het afwegen van belangen maakt Team Lokaal geen onderscheid tussen leeftijd, gender, levensovertuiging, seksuele voorkeur, opleidingsniveau of inkomen. Om daadwerkelijk een inclusieve samenleving te worden waarin iedereen mee kan doen, kan het wel nodig zijn om beleid of subsidieregels te maken waarbij specifieke doelgroepen een extra steuntje in de rug krijgen.

Sociaal & actief

Team Lokaal staat voor eigen initiatief, saamhorigheid en betrokkenheid! Alleen samen maken we onze samenleving bruisend. Wij verwelkomen, stimuleren en ondersteunen initiatieven van inwoners, verenigingen en bedrijven. Het zit in ons gezamenlijke DNA om nieuwe wegen te verkennen en slimme oplossingen te verzinnen voor de vele uitdagingen die ook in de toekomst op ons afkomen. We omarmen het nemen van eigen verantwoordelijkheid en steunen, binnen de financieel mogelijke kaders van de Gemeente Land van Cuijk, de initiatieven die hieruit voortkomen.

Team Lokaal is trots op het rijke verenigingsleven en de sociale instanties die Land van Cuijk rijk is. Zij spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van onze kernen en verdienen support. Van jou en van ons.

Team Lokaal neemt ook zelf initiatief. De menselijke maat en gezond verstand staan voorop. Team Lokaal vindt het belangrijk dat willekeur en regelzucht wordt voorkomen. We laten van ons horen als we denken dat hier sprake van is. Ook komen we met eigen voorstellen en dragen alternatieven aan als wij ons niet kunnen vinden in hetgeen dat wordt voorgesteld vanuit het college of andere partijen.

Team Lokaal is gedreven en vasthoudend. We bewaken dat gemaakte afspraken worden nagekomen en doen dat zelf ook. We varen een betrouwbare en standvastige koers en zijn gedreven om ook bij complexe vraagstukken een toekomstbestendige oplossing te vinden waar perspectief is voor iedereen. Ook voor jou.