Cuijk Keigoed altijd een gezellige boel Team Lokaal is er ook mét de kom-praten-stoel 11 Juni 11:00 – 17:00 Centrum: Cuijk We zijn gemakkelijk te herkennen aan onze oranje kleuren.
Team Lokaal geeft goede initiatieven graag wat experimenteerruimte, maar wil goed geïnformeerd worden en gaat op werkbezoek. Er zijn veel uitdagingen in de gemeente Land van Cuijk. In de Landbouw, woningbouw en het buitengebied moet wat gebeuren, er […]
Team Lokaal vraagt opheldering over centrumplan Sint Anthonis Op 28 maart jl. is de gemeenteraad door het college van B&W geïnformeerd over de voortgang van het ”Centrumplan Sint Anthonis” middels een raadsinformatiebrief (zie bijlage onderin). Fijn om te […]
Team Lokaal digitale regenboogvlag Land van Cuijk is een regenbooggemeente en dat willen we dan ook graag uitdragen. Vandaag konden we onze solidariteit laten zien als gemeente door de regenboog vlag uit te hangen. Dit is niet gedaan […]
Veiliger Verkeer Team Lokaal vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Zeker nu het aantal ongevallen weer stijgt. Omdat verkeersveiligheid zo belangrijk is hoort handhaving van de verkeersregels ook een plek te krijgen in het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) van onze gemeente. […]
”Wokkels” toegevoegd aan lijst maatregelen duurzaamheidslening Team Lokaal heeft samen met andere partijen (PVDA/GL, SP, CDA, D66) een voorstel ingediend om de ”windwokkel” maar ook andere kleine windmolens toe te voegen aan de lijst maatregelen die benoemd staan […]
Op 27 december 2021 is de klachtenregeling ongewenst gedrag” vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van TL. De leden van de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zijn in de ALV van 28 maart 2023 voorgesteld en gefiatteerd. “Een lid dat […]
Team Lokaal verzoekt om naamsverandering Maaslijn: Spoor Bijster Team Lokaal las vanochtend in de media dat Wethouder Maas namens de gemeente Land van Cuijk een brief gaat schrijven aan staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat  na een overleg […]
Integraal veiligheidsplan Land van Cuijk In de raadsvergadering van 6 april a.s. staat de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) op de agenda. De volgende thema’s worden in het IVP onderscheiden: Team Lokaal heeft naar aanleiding van het […]
Bouwstop Noord-BrabantWonen en bouwen is heel belangrijk voor Team Lokaal. De provincie Noord-Brabant heeft de vergunningverlening voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden tijdelijk stil gelegd. De effecten op onze inwoners en onze gemeente zijn groot. Wij […]