Locatieonderzoek kindcentrum Beers Vianen

Protestmars van leerlingen uit Beers en Vianen

De portefeuillehouder onderwijs heeft in de commissie Inwoners van 22 juni 2023 mondeling aangegeven om het lopende proces inzake de locatiekeuze stop te zetten en de eerder afgevallen voorkeurslocatie van de werkgroep voor het kindcentrum Beers Vianen – aan de Heuf bij de sportvelden (Calbroek) – opnieuw te gaan onderzoeken. Dit vanwege gebrek aan draagvlak, en teveel twijfel en onduidelijkheid over het besluit van april. Uit het verhaal van de portefeuillehouder bleek dat dit onderzoek wellicht wat breder moet zijn dan alleen Calbroek.

Het opnieuw onderzoeken van de locatie Calbroek ondersteunen wij. Deze locatie is volgens Team Lokaal zeer beperkt onderzocht en al te snel terzijde geschoven vanwege “aardkundige waarden” en “niet-stedelijk gebied”. Gezamenlijk draagvlak was aanwezig bij werkgroep en beide dorpsraden voor de initiële voorkeurslocatie van de werkgroep (Calbroek). Voor andere locaties in Vianen of voor de locatie Dr. Jan de Quayschool in Beers is er geen gezámenlijk draagvlak. Deze andere locaties verdelen de dorpen in plaats van dat ze verbinden en bijdragen aan een toekomstbestendige samenwerking.

Team Lokaal vindt het daarom van groot belang dat de initiële voorkeurs locatie van de werkgroep (Calbroek) opnieuw grondig wordt onderzocht. Én dat er niet opnieuw wordt gekozen voor een locatie die geen draagvlak heeft van werkgroep en één of beide dorpsraden. Beperking van het nieuwe onderzoek tot de locatie Calbroek in vergelijking met de mogelijke binnenstedelijke locaties in Beers vinden wij daarom essentieel. Informatie van een adviseur RO – vrijwillig en op persoonlijke titel – geeft aan dat dit tot mogelijkheden zou moeten behoren en dat verdere uitbreiding van het zoekgebied een keuze is. Door de combinatie met buitensport (sportvelden Calbroek) kan een ontwikkeling worden ingezet die niet in het stedelijk gebied, de kern van Beers, past.

Locatie Calbroek

Een ontwikkeling die ruimte biedt om samen met school, dorpsraden, verenigingen en inwoners te werken aan een brede voorziening voor de toekomst van beide dorpen. Een voorziening die ook mogelijkheden biedt om op de twee vrijgekomen schoollocaties woningbouw te ontwikkelen.
(lees de volledige motie onderaan het bericht)

Helma Pluk
Fractievoorzitter Team Lokaal