Categories:

Bouwstop Noord-BrabantWonen en bouwen is heel belangrijk voor Team Lokaal. De provincie Noord-Brabant heeft de vergunningverlening voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden tijdelijk stil gelegd. De effecten op onze inwoners en onze gemeente zijn groot. Wij […]

Categories:

Toekomst sporthal De Looierij Mill In de raadsvergadering van 9 maart stond de gedeeltelijke renovatie (up-to-date maken kleedlokalen, douches, scheidsrechterruimtes en entree) en verduurzaming van sporthal De Looierij op de agenda. Tevens is in het raadsvoorstel opgenomen om […]

Categories:

Geslaagde avond over verkeersveiligheid Team Lokaal Maandagavond 13 februari j.l. heeft Team Lokaal een interactieve bijeenkomst georganiseerd waarin alle aanwezigen zorgen en tips over verkeersonveilige situaties met de wethouders en de fractie konden delen. Een zeer geslaagde bijeenkomst […]

Categories:

Kansen benutten Team Lokaal benut graag kansen, maar dan moeten het wel goede kansen zijn, zeker als het veel geld kost. Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor de dijkverzwaring van Cuijk naar Ravenstein. Hierbij is gekeken […]

Categories:

Grondbeleid Land van Cuijk – Team Lokaal Dit brede, gehele grondbeleid met onder andere pachtbeleid groenstroken, grondprijzen met een investeringsfonds ruimtelijke kwaliteit. De grote hoeveelheid hiervan van documenten en bijlagen maakten het doorgronden hiervan soms lastig. We hebben […]

Categories:

Wim Hillenaar eerste Ereburger Land van Cuijk Cuijk, 30 januari 2022 – Waarnemend en afscheidnemend burgemeester Wim Hillenaar heeft vandaag het Ereburgerschap van de gemeente Land van Cuijk ontvangen. Hiermee is hij de eerste Ereburger van het Land […]

Categories:

Starter? Elke vierde meter gratis! Team Lokaal wil de korting voor bouwgrond van starters verhogen. Starters krijgen volgens de nieuwste voorstellen een korting van slechts 10% op de grondprijs. Team Lokaal wil deze korting verhogen naar bijvoorbeeld maar […]

Categories:

Thema-avond verkeersveiligheid Team Lokaal 13 februari 2023

Categories:

BROODNODIG Dit weekend waren Marcel van den Elzen en Helma Pluk namen Team Lokaal te gast bij Omroep Land van Cuijk. Om extra aandacht en steun te geven aan de actie ‘BROODNODIG’ van Omroep Land van Cuijk voor […]

Categories:

Beschouwing Team Lokaal over de begroting Land van Cuijk 2023 De eerste “echte” begroting van het Land van Cuijk bespreken we vandaag, een begroting die leidend moet zijn voor de toekomst. Allereerst complimenten dat het met een gemeente […]