Veiliger Verkeer

Team Lokaal vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Zeker nu het aantal ongevallen weer stijgt.

Omdat verkeersveiligheid zo belangrijk is hoort handhaving van de verkeersregels ook een plek te krijgen in het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) van onze gemeente. In het integraal veiligheidsplan is fysieke veiligheid waaronder verkeersveiligheid bewust niet opgenomen in dat plan. Daar zijn wij het niet mee eens en daarom dienen we een motie in bij dat veiligheidsplan. Niet alleen wij vinden dat, er zijn ook diverse onderzoeken waarin dit aanbevolen wordt. Een integrale aanpak van veiligheid waarbij het handhaven van verkeersregels ook een duidelijke plek heeft daar doen we dit voor.

Verkeersveiligheid is ook niet los te zien van andere veiligheidsaspecten zoals handhaving door de politie of het gedrag van verkeershufters. Verkeershufters laten vaak ook op andere terreinen ongewenst gedrag zien. Ook verdovende middelen en alcohol misbruik gebeurt niet alleen in het verkeer maar ook op andere plekken en vice versa.

De stemuitslag van onze motie

Jammer om te zien dat de andere partijen verkeersveiligheid en het handhaven van de verkeersregels geen plek in het integraal veiligheidsplan willen geven.

Marcel van den Elzen
Team Lokaal