”Wokkels” toegevoegd aan lijst maatregelen duurzaamheidslening

Team Lokaal heeft samen met andere partijen (PVDA/GL, SP, CDA, D66) een voorstel ingediend om de ”windwokkel” maar ook andere kleine windmolens toe te voegen aan de lijst maatregelen die benoemd staan in de verordening duurzaamheidslening woningen Land van Cuijk 2023.

Dit is een windwokkel

Hiermee creëren we een ruimer aanbod aan mogelijkheden die de burger kan toepassen om te kunnen verduurzamen. Daarnaast zal in het najaar algemeen beleid van de gemeente worden ontwikkeld dat zal gaan over zon- en windenergie, Team Lokaal zal dat beleid ook goed gaan volgen.

Wil je zelf ook gaan verduurzamen?
Informeer op de website van de gemeente: https://www.gemeentelandvancuijk.nl/

Jan van Riet
Raadslid Team Lokaal

Stemuitslag Motie windwokkels en kleine windmolens