Grondbeleid Land van Cuijk – Team Lokaal Dit brede, gehele grondbeleid met onder andere pachtbeleid groenstroken, grondprijzen met een investeringsfonds ruimtelijke kwaliteit. De grote hoeveelheid hiervan van documenten en bijlagen maakten het doorgronden hiervan soms lastig. We hebben […]
Wim Hillenaar eerste Ereburger Land van Cuijk Cuijk, 30 januari 2022 – Waarnemend en afscheidnemend burgemeester Wim Hillenaar heeft vandaag het Ereburgerschap van de gemeente Land van Cuijk ontvangen. Hiermee is hij de eerste Ereburger van het Land […]
Starter? Elke vierde meter gratis! Team Lokaal wil de korting voor bouwgrond van starters verhogen. Starters krijgen volgens de nieuwste voorstellen een korting van slechts 10% op de grondprijs. Team Lokaal wil deze korting verhogen naar bijvoorbeeld maar […]
Thema-avond verkeersveiligheid Team Lokaal 13 februari 2023

Categories:

Henk Siroen uit Cuijk is opnieuw lijsttrekker voor de waterschapsverkiezingen in waterschap Aa en Maas op 15 maart aanstaande voor de Algemene Waterschapspartij, AWP voor water, klimaat en natuur. In de ALV (Algemene Ledenvergadering) in Lieshout op 29 […]
BROODNODIG Dit weekend waren Marcel van den Elzen en Helma Pluk namen Team Lokaal te gast bij Omroep Land van Cuijk. Om extra aandacht en steun te geven aan de actie ‘BROODNODIG’ van Omroep Land van Cuijk voor […]
Team Lokaal stemt in met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Laten we het maar meteen nogmaals zeggen “een stem vóór het IHP is niet een stem vóór sluiting van het Merletcollege in Mill of Metameer in Stevensbeek”. Ook Team […]

Categories:

Voorkomen is beter dan genezen Tijdens de raadsvergadering op 8 december is de Nota Gezond Land van Cuijk besproken. Wat Team Lokaal betreft een belangrijk beleidsstuk, dat zeker in lijn ligt met onze visie en ons verkiezingsprogramma. Gezondheid […]

Categories:

Ontwikkelingen bij Bio-energie installatie De Princepeel Al geruime tijd is aan de Volkelseweg 57 in Mill bio-energie installatie De Princepeel gevestigd. Het bedrijf veroorzaakt al vele jaren een behoorlijke stankoverlast, welke de laatste tijd steeds meer toeneemt. Nu […]

Categories:

De Blauwe Beek Oploo nog steeds niet van start Team Lokaal was erg blij toen op 18 November 2021 het bestemmingsplan Blauwe Beek in Oploo werd vastgesteld. Dit betekende eindelijk perspectief voor woningzoekenden in en rondom het dorp. […]