Veiliger Verkeer Team Lokaal vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Zeker nu het aantal ongevallen weer stijgt. Omdat verkeersveiligheid zo belangrijk is hoort handhaving van de verkeersregels ook een plek te krijgen in het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) van onze gemeente. […]
”Wokkels” toegevoegd aan lijst maatregelen duurzaamheidslening Team Lokaal heeft samen met andere partijen (PVDA/GL, SP, CDA, D66) een voorstel ingediend om de ”windwokkel” maar ook andere kleine windmolens toe te voegen aan de lijst maatregelen die benoemd staan […]
Op 27 december 2021 is de klachtenregeling ongewenst gedrag” vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van TL. De leden van de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zijn in de ALV van 28 maart 2023 voorgesteld en gefiatteerd. “Een lid dat […]
Team Lokaal verzoekt om naamsverandering Maaslijn: Spoor Bijster Team Lokaal las vanochtend in de media dat Wethouder Maas namens de gemeente Land van Cuijk een brief gaat schrijven aan staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat  na een overleg […]
Integraal veiligheidsplan Land van Cuijk In de raadsvergadering van 6 april a.s. staat de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) op de agenda. De volgende thema’s worden in het IVP onderscheiden: Team Lokaal heeft naar aanleiding van het […]
Bouwstop Noord-BrabantWonen en bouwen is heel belangrijk voor Team Lokaal. De provincie Noord-Brabant heeft de vergunningverlening voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden tijdelijk stil gelegd. De effecten op onze inwoners en onze gemeente zijn groot. Wij […]
Toekomst sporthal De Looierij Mill In de raadsvergadering van 9 maart stond de gedeeltelijke renovatie (up-to-date maken kleedlokalen, douches, scheidsrechterruimtes en entree) en verduurzaming van sporthal De Looierij op de agenda. Tevens is in het raadsvoorstel opgenomen om […]
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2023van 19:30 tot 22:00 uur in MFC het Kruispunt, Kerkplein 6, BeugenMeldt u aanWij stellen het op prijs dat u zich aanmeldt voor deelname aan deze vergadering middels […]
Geslaagde avond over verkeersveiligheid Team Lokaal Maandagavond 13 februari j.l. heeft Team Lokaal een interactieve bijeenkomst georganiseerd waarin alle aanwezigen zorgen en tips over verkeersonveilige situaties met de wethouders en de fractie konden delen. Een zeer geslaagde bijeenkomst […]
Kansen benutten Team Lokaal benut graag kansen, maar dan moeten het wel goede kansen zijn, zeker als het veel geld kost. Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor de dijkverzwaring van Cuijk naar Ravenstein. Hierbij is gekeken […]