Team Lokaal verzoekt om naamsverandering Maaslijn: Spoor Bijster Team Lokaal las vanochtend in de media dat Wethouder Maas namens de gemeente Land van Cuijk een brief gaat schrijven aan staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat  na een overleg […]
Integraal veiligheidsplan Land van Cuijk In de raadsvergadering van 6 april a.s. staat de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) op de agenda. De volgende thema’s worden in het IVP onderscheiden: Team Lokaal heeft naar aanleiding van het […]
Bouwstop Noord-BrabantWonen en bouwen is heel belangrijk voor Team Lokaal. De provincie Noord-Brabant heeft de vergunningverlening voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden tijdelijk stil gelegd. De effecten op onze inwoners en onze gemeente zijn groot. Wij […]
Toekomst sporthal De Looierij Mill In de raadsvergadering van 9 maart stond de gedeeltelijke renovatie (up-to-date maken kleedlokalen, douches, scheidsrechterruimtes en entree) en verduurzaming van sporthal De Looierij op de agenda. Tevens is in het raadsvoorstel opgenomen om […]
De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2023van 19:30 tot 22:00 uur in MFC het Kruispunt, Kerkplein 6, BeugenMeldt u aanWij stellen het op prijs dat u zich aanmeldt voor deelname aan deze vergadering middels […]
Geslaagde avond over verkeersveiligheid Team Lokaal Maandagavond 13 februari j.l. heeft Team Lokaal een interactieve bijeenkomst georganiseerd waarin alle aanwezigen zorgen en tips over verkeersonveilige situaties met de wethouders en de fractie konden delen. Een zeer geslaagde bijeenkomst […]
Kansen benutten Team Lokaal benut graag kansen, maar dan moeten het wel goede kansen zijn, zeker als het veel geld kost. Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor de dijkverzwaring van Cuijk naar Ravenstein. Hierbij is gekeken […]
Grondbeleid Land van Cuijk – Team Lokaal Dit brede, gehele grondbeleid met onder andere pachtbeleid groenstroken, grondprijzen met een investeringsfonds ruimtelijke kwaliteit. De grote hoeveelheid hiervan van documenten en bijlagen maakten het doorgronden hiervan soms lastig. We hebben […]
Wim Hillenaar eerste Ereburger Land van Cuijk Cuijk, 30 januari 2022 – Waarnemend en afscheidnemend burgemeester Wim Hillenaar heeft vandaag het Ereburgerschap van de gemeente Land van Cuijk ontvangen. Hiermee is hij de eerste Ereburger van het Land […]
Starter? Elke vierde meter gratis! Team Lokaal wil de korting voor bouwgrond van starters verhogen. Starters krijgen volgens de nieuwste voorstellen een korting van slechts 10% op de grondprijs. Team Lokaal wil deze korting verhogen naar bijvoorbeeld maar […]