Wim Hillenaar eerste Ereburger Land van Cuijk

Cuijk, 30 januari 2022 – Waarnemend en afscheidnemend burgemeester Wim Hillenaar heeft vandaag het Ereburgerschap van de gemeente Land van Cuijk ontvangen. Hiermee is hij de eerste Ereburger van het Land van Cuijk. Het Ereburgerschap werd hem bij gelegenheid van zijn afscheid uitgereikt door de gemeenteraad. Wim Hillenaar was vanaf 1 januari 2022 de waarnemend burgemeester van de gemeente Land van Cuijk.


Hiervoor was hij vanaf 1 februari 2011 burgemeester van de gemeente Cuijk. Wim Hillenaar begon in 2011 als burgemeester van Cuijk. In dat jaar kwam ook het jaar Graafs Manifest tot stand. Dat eerste manifest (later volgde het manifest Land van Cuijk) kan worden gezien als een nieuw begin van de zoektocht naar de beste vorm van samenwerking in het Land van Cuijk. De gemeenteraden van de vijf voormalige gemeenten trokken daarmee de regie naar zich toe. In de jaren die volgden heeft Wim Hillenaar een zeer belangrijke rol gespeeld. Eerst in het proces naar de cruciale besluitvorming toe, later in de voorbereiding van de herindeling. Hij was daarbij verbindend, doortastend, vastberaden en overtuigend. Ging moeilijke besluiten en stappen niet uit de weg. Stevig was hij in het zoeken van draagvlak. De raad bracht hij daarbij altijd goed in positie. Wim Hillenaar streefde daarbij altijd naar gezonde duale verhoudingen, zonder afbreuk te doen aan bestuurskracht.


Gemeente Land van Cuijk
Toen de kogel door de kerk was en vijf gemeenten één gemeente Land van Cuijk gingen vormen, heeft Wim Hillenaar op een voortreffelijke wijze sturing gegeven aan de stuurgroep en het Land van Cuijk- beraad. Hij wist als geen ander te luisteren, te verbinden en te schak(el)en. Hij bracht samen met de vier andere burgemeesters de vijf gemeenten naar de finish en stond klaar bij de start. Zijn waarnemend burgemeesterschap zorgde voor continuïteit en rust. Met Wim Hillenaar als vertrouwd boegbeeld kon het nieuwe schip Land van Cuijk in het eerste jaar koers zetten. Ook voor inwoners van de 33 kernen was hij een vertrouwd gezicht. De nieuwe gemeente heeft onder zijn aanvoering een goed eerste jaar gehad. Team Lokaal is de Land van Cuijkenaar Wim Hillenaar daarvoor zeer erkentelijk.