Starter? Elke vierde meter gratis!

Team Lokaal wil de korting voor bouwgrond van starters verhogen.

Starters krijgen volgens de nieuwste voorstellen een korting van slechts 10% op de grondprijs. Team Lokaal wil deze korting verhogen naar bijvoorbeeld maar liefst 25%. We gaan in de komende vergaderingen kijken hoe we dit kunnen gaan vormgeven.

We doen dit om starters een kans te geven in deze dure tijden. Starters op de woningmarkt moeten nog
beginnen en dat kan bijna niet zonder een steuntje in de rug. De bouwkosten lopen nog steeds op terwijl het bedrag wat geleend kan worden steeds lager wordt. Natuurlijk moet het niet zo zijn dat starters goedkoop bouwgrond kopen en die vervolgens snel doorverkopen. Een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding horen er dan ook bij zodat dit voorkomen wordt. Misschien dat we ook de andere politieke partijen kunnen enthousiasmeren zodat ze met ons kunnen meedenken?

Gelijktijdig zullen we het college vragen om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mensen die in onze gemeente willen gaan bouwen en wonen en hier werken, wonen of gewoond hebben meer kans te kunnen geven. Deze mensen zijn meestal sterk betrokken bij de gemeenschappen en dat willen we graag stimuleren.

We zijn benieuwd naar de meningen van de andere partijen, maar denken dat we hier echt iets kunnen betekenen voor alle starters die zelf een huis willen bouwen.

De ontwikkelingen over dit onderwerp zijn te volgen donderdag 26 januari (raadscommissie vergadering) en donderdag 2 februari (raadsvergadering) via https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/

Vragen hierover? Neem contact op met: M.vandenElzen@teamlokaal.nl

Marcel van den Elzen
Raadslid Team Lokaal