Grondbeleid Land van Cuijk – Team Lokaal

Dit brede, gehele grondbeleid met onder andere pachtbeleid groenstroken, grondprijzen met een investeringsfonds ruimtelijke kwaliteit. De grote hoeveelheid hiervan van documenten en bijlagen maakten het doorgronden hiervan soms lastig. We hebben de wethouder dan ook gevraagd om hier in toekomstige gevallen goed op te letten.
Wij hebben als Team Lokaal een amendement ingediend om de korting op de grondprijs te verhogen van 10% naar 25% om starters een duw in de rug te geven in deze moeilijke tijd hierop hebben wij wel de eis gesteld van een zelfbewoningsplicht zodat investeerders hier geen gebruik van kunnen maken. Dit is natuurlijk niet het enige hulpmiddel maar kan natuurlijk een mogelijkheid zijn om starters te helpen.

Ook hebben wij gevraagd om mensen die binding hebben met het desbetreffende dorp of stad (dit kan zowel werk als familiair gerelateerd zijn.) voorrang te geven op de aanwijzing van kavels van het project. Dit blijkt op dit moment nog niet mogelijk te zijn en hebben hierop aangedrongen om dit nauwlettend in de gaten te houden.