Op 27 december 2021 is de klachtenregeling ongewenst gedrag” vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van TL.

De leden van de klachtencommissie en de vertrouwenspersoon zijn in de ALV van 28 maart 2023 voorgesteld en gefiatteerd.

 • Ton van Elk de Freese voorzitter
 • Frans Maassen lid
 • Monique Senssen vertrouwenspersoon
 • Huberiet Vollenberg secretariaat

“Een lid dat wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon, dan wel schriftelijk een klacht indien bij de Klachtencommissie”.

 1. De klacht kan schriftelijk verstuurd worden naar het secretariaat van de Klachtencommissie
 2. Het secretariaat wordt gevoerd door Huberiet Vollenberg
 1. Het postadres is:  Molenstaart 12 5845BD Sint Anthonis
 2. Via email: huberietvollenberg@outlook.com
 1. Bij een klacht roept de secretaris de commissie binnen een werkdag bij elkaar.
 2. De klager (het (ex-)lid van Team Lokaal, ontvangt binnen een week, een ontvangstbevestiging van de ingediende klacht via het secretariaat.
 1. De klacht kan besproken worden met de vertrouwenspersoon Monique Senssen
 1. Bereikbaar tijdens kantoortijden via 0485-748070
 2. Via het e-mailadres: m.senssen@aandemaasadvocatuur.nl