Integraal veiligheidsplan Land van Cuijk

In de raadsvergadering van 6 april a.s. staat de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) op de agenda. De volgende thema’s worden in het IVP onderscheiden:

  • Veilige woon- en leefomgeving
  • Zorg en Veiligheid
  • Digitale veiligheid
  • Maatschappelijke onrust
  • Ondermijning (criminaliteit) en mensenhandel

Team Lokaal heeft naar aanleiding van het raadsvoorstel een aantal vragen aan het college gesteld. Een van deze vragen gaat over waar mensen die met bovengenoemde thema’s worden geconfronteerd terecht kunnen. In eerste instantie leek deze vraag niet beantwoord te kunnen worden.

Tijdens de commissievergadering van 30 maart kwam burgemeester Marieke Moorman (zij is degene die dit onderwerp in haar portefeuille heeft) terug op de onvolledige beantwoording: er is wel degelijk een overzicht voorhanden waarop duidelijk is aangegeven waar onze inwoners terecht kunnen bij verschillende situaties, indien ze hiermee in aanraking komen en hulp nodig hebben of melding hiervan willen doen.

Deze informatie zal binnenkort op verschillende plekken voor al onze inwoners beschikbaar zijn.

Lees hieronder de schriftelijke vragen die Team Lokaal gesteld heeft: