Kansen benutten

Team Lokaal benut graag kansen, maar dan moeten het wel goede kansen zijn, zeker als het veel geld kost.

Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor de dijkverzwaring van Cuijk naar Ravenstein. Hierbij is gekeken welke wensen er zijn vanuit de gemeente en omgeving om gelijktijdig mee te nemen met de dijkverzwaring, zogenaamde ”meekoppelkansen”. Aan de gemeenteraad is ruim € 900.000,- gevraagd om deze meekoppelkansen verder uit te werken. Daarna is er nog geld nodig om deze projecten ook echt te gaan realiseren.

De volgende projecten worden nu voorgesteld:
– Grave herstel halfbastion Blauwkop
– fietspad van Linden over de dijk naar Cuijk
– fietsbrug over de keersluis in Cuijk
– wandelpaden op en naar de dijk in de buurt van Gassel en Velp
– fietspad op of onder aan de dijk naar Overlangel

Team Lokaal is een sterk voorstander van goede fietspaden. Maar, vindt het direct akkoord gaan met het geld voor de voorbereiding en eigenlijk ook al bijna direct met de uitvoering van de fietsprojecten en het halfbastion wel een te grote stap. We hebben hiervoor een motie opgesteld die we samen met CDA, LPG, LlvC, GroenLinks-PVDA hebben ingediend en waar uiteindelijk alle partijen unaniem mee ingestemd hebben in de Raadsvergadering.

In deze motie hebben we gevraagd om een tussenstap; eerst breder kijken (ook buiten de dijk) wat de beste keuze is. Hierbij kijken naar de aantrekkelijkheid van de route voor fietsers maar ook naar de kansen voor toerisme en horeca, wensen vanuit aanwonenden en natuurlijk de kosten. Eenzelfde tussenstap geldt voor de uitwerking van het halfbastion Blauwkop in Grave.

Na het unaniem aannemen van deze motie zal het college aan de slag moeten gaan met een snelle tussenstap om de beste oplossing en de daar bijhorende kosten in beeld te brengen. Als dat duidelijk is kan een goede afweging gemaakt worden om de goede kansen te benutten en die te realiseren.

Marcel van den Elzen
Raadslid Team Lokaal