Bouwstop Noord-Brabant
Wonen en bouwen is heel belangrijk voor Team Lokaal. De provincie Noord-Brabant heeft de vergunningverlening voor projecten met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden tijdelijk stil gelegd. De effecten op onze inwoners en onze gemeente zijn groot. Wij willen graag weten wat de consequenties voor ons zijn van deze bouwstop. Er zijn door andere partijen hierover ook vragen gesteld.

Team Lokaal wil de gevolgen voor woningbouw zo klein mogelijk houden en zoekt ook mee naar oplossingen, en wil daarom graag het volgende van het college weten;

  • wordt er door het college gekeken welke projecten het belangrijkste zijn om snel
    mee te beginnen?
  • hebben we als gemeente stikstofruimte die we in kunnen zetten voor deze
    belangrijke projecten?
  • is intern salderen een mogelijkheid om snel te starten met bouwen?
  • wordt er samengewerkt met bouwers om zo snel als mogelijk te bouwen,
    bijvoorbeeld door stikstofruimte van de gemeente te gebruiken?

Na beantwoording van deze vragen kunnen wij als Team Lokaal bepalen of er verdere maatregelen of acties nodig zijn om de woningbouw op gang te houden.

Marcel van den Elzen & Willem van Haren
raadsleden Team Lokaal