Team Lokaal is voor de scheiding van ‘bed en brood’ bij arbeidsmigranten. Het moet niet zo zijn dat wanneer iemand zijn baan verliest, diegene ook meteen zijn onderdak kwijt is. Dit uitgangspunt is opgenomen in de beleidsnota ’tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten Land van Cuijk 2024′.

Die geboden huisvesting moet ook van voldoende kwaliteit zijn. Fractievoorzitter van Team Lokaal Helma Pluk: ‘’Voor ons is het belangrijk dat er goede en gereguleerde huisvesting voor arbeidsmigranten is. Dus niet met 8 personen op 1 kamer, maar een schone, veilige en legale woonplek bieden aan deze migranten. Mensen die binnen onze gemeente werken moeten ook fijn kunnen wonen.’’ Team Lokaal vindt dat de gemeenteraad in staat moet zijn om de belangen van alle inwoners te behartigen. Deze huisvesting moet wel gereguleerd worden. Zo laten ervaringen met 24-uurs toezicht zien dat dit veel overlast voorkomt voor de omgeving. Het is belangrijk dat hier voldoende middelen voor vrijgemaakt worden. Ook is het niet wenselijk dat er te veel verkamerde woningen in dezelfde woonstraat zitten. Grootschalige opvang heeft invloed op de fysieke en sociale omgeving en daarom moet het aantal arbeidsmigranten altijd in verhouding staan tot het aantal inwoners en voorzieningen van die betreffende plek. Team Lokaal vindt het goed dat de genoemde uitgangspunten in de beleidsnota zijn vastgelegd. Ook het beleid voor toezicht, handhaving en informatievoorziening stemt ons tevreden.

Team Lokaal is echter niet tevreden over onze rol als raad bij de besluitvorming over grootschalige huisvesting. Door eerder vastgesteld beleid werd de grootschalige opvang van arbeidsmigranten niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij maatschappelijk gevoelige kwesties als deze willen wij als raad minimaal onze wensen en bedenkingen geven en in veel gevallen ook besluiten kunnen nemen. Dus niet achteraf informatie krijgen, maar vooraf geïnformeerd worden. Dat mag te verwachten zijn bij zaken die tot maatschappelijke discussie kunnen leiden.

In de afgelopen raadsvergadering heeft Team Lokaal een amendement ingediend om bij de huisvesting van 50 arbeidsmigranten of meer een bindend adviesrecht te hebben als raad, welke met een meerderheid is aangenomen. Zo is op aanvoering van Team Lokaal het toezicht en de handhaving op de huisvesting van arbeidsmigranten nu veel prominenter beschreven. Deze vastlegging is goed voor zowel de arbeidsmigranten als voor de inwoners van de gemeente Land van Cuijk. Je zou wel kunnen zeggen ‘Dit staat als een huis!’