Beugen, 18 maart 2024.

Afgelopen maandag heeft Team Lokaal een succesvolle thema-avond georganiseerd waar een zaal vol met geïnteresseerden geïnformeerd is over verschillende onderwerpen met betrekking tot wonen in het Land van Cuijk. Zo kregen aanwezigen informatie over de Woon(zorg)visie en inzicht in de beschikbare webpagina’s. Daarnaast werden er lezingen gegeven over flexwonen en het bouwen in CPO verband (collectief particulier opdrachtgeverschap).

In een zaal van MFC Het Kruispunt in Beugen verzamelden zich maandag zo’n 60 belangstellenden om te luisteren naar wethouder Willy Hendriks die inzicht gaf over de woon(zorg)visie van het Land van Cuijk. Er werd verteld wat de opgaven en doelstellingen zijn, zoals het bouwen in elke kern van het Land van Cuijk.  De Woon(zorg)visie zal in juni door de gemeenteraad behandeld worden, waarna na vaststelling gewerkt zal gaan worden aan de uitvoering van alle ambities.

De gemeente heeft een woonwebsite waar je alle in voorbereiding en ontwikkeling zijnde bouwprojecten kunt volgen: Land van Cuijk Woont: Heerlijk en fijn wonen! – Land van Cuijk Woont . Aan de aanwezigen is getoond hoe ze deze website kunnen vinden en welke  informatie hier te verkrijgen is. Daarnaast is uitgelegd waar de Woon(zorg)visie te vinden is,  zodat iedereen deze thuis nog eens rustig kan nalezen. We hebben daarbij laten zien hoe daar nog aanvullend een zienswijze (mening) op aangeleverd kan worden zodat de Woon(zorg)visie hier mogelijk nog op aangepast kan worden.

De heer Ron Stevens heeft vanuit zijn functie bij het ministerie van binnenlandse zaken uitleg gegeven over flexwonen: een concept waarbij je in zeer korte tijd verplaatsbare woningen kunt neerzetten om op die manier een versnelling in de woningbouw te realiseren. Wat zijn de voor- en nadelen van flexwonen en op welke plekken kan dit allemaal? Op al deze vragen kon Ron een uitgebreid antwoord geven. De gemeenteraadsfractie van Team Lokaal neemt deze informatie in ieder geval mee in de behandeling van de Woon(zorg)visie zodat ‘’flexwonen’’ mogelijk ook in onze gemeente kan plaatsvinden.

Het laatste woord was aan de heer Jo van Soest die sprak namens een CPO vereniging uit Mill. Een CPO project betekent dat je met meerdere geïnteresseerden samen een bouwproject gaat uitvoeren. Hierdoor kun je gezamenlijk de kosten delen, waardoor bijv. de kosten voor een architect voor alle deelnemers lager uitvallen. Daarnaast kun je van ieders individuele kennis gebruikmaken. Jo gaf goed weer hoe je ervoor kan zorgen dat afspraken voor iedereen duidelijk zijn zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Al met al was het een inspirerende en leerzame avond waar ook de gemeenteraadsfractie van Team Lokaal goed  mee vooruit kan. We willen alle sprekers en aanwezigen hartelijk danken voor hun inbreng en wellicht zien we u op een volgende thema-avond van Team Lokaal. Medio augustus zullen we u informeren over het onderwerp en de exacte datum van deze volgende thema-avond.

Team Lokaal

Woon(zorg)visie

Te vinden via: Home ons Land van Cuijk

Home | Ons Land van Cuijk

Link naar inzagepagina

De woonvisie | Ons Land van Cuijk

Gemeenteblad

Gemeenteblad 2024, 97923 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Zienswijze indienen inloggen met DigiD

Zienswijze indienen: uw gegevens | Gemeente Land van Cuijk

Tot 02-04-2024 Land van Cuijk Woont

Land van Cuijk Woont: Heerlijk en fijn wonen! – Land van Cuijk Woont