Veel inwoners in het Land van Cuijk genieten van de mooie stukken natuur in onze regio. Wat is er heerlijker dan op een mooie zomerdag te wandelen over de heide in Sint Anthonis of je frustratie weg te fietsen op de Maasdijk naar Grave. En anders leeg je gewoon je hoofd door een ommetje te maken door je eigen wijk. Natuurbeleving geeft veel mensen een goed gevoel en het draagt in grote mate bij aan onze fysieke en mentale gezondheid.  Zo kunnen we besluiten om meer geld uit te geven aan een gezondere inrichting van onze leefomgeving om een beroep op zorg te voorkomen. Denk hierbij aan het planten van meer bomen en groen of het creëren van een omgeving die meer uitdaagt tot bewegen. Maar natuur is ook belangrijk voor andere zaken. Ons hele ecosysteem en de biodiversiteit is van groot belang voor vitale zaken zoals schoon water, frisse lucht en voedsel. Helaas staat juist deze natuur onder druk door het ingrijpen van de mens.

In het verkiezingsprogramma van Team Lokaal benadrukken wij het belang van een goede balans tussen natuur en mens. Wij zijn dan ook erg  blij met de vaststelling van de  ‘Natuurvisie Land van Cuijk 2024 tot en met 2030’ in de afgelopen raadsvergadering. We hebben als gemeente nu goed vastgelegd hoe we willen omgaan met de natuur en hoe deze te herstellen en ontwikkelen. Een concreet voorbeeld hiervan is de 3-30-300 regel die Team Lokaal in deze natuurvisie heeft opgenomen. Hiermee bereiken we dat er 2 bomen zichtbaar zijn vanuit elk huis, wat goed is voor onze mentale gezondheid. Of dat er  30 % bladerdek is in elke buurt, wat beter is voor het microklimaat en 300  meter afstand tot een park of groene ruimte. Daarnaast staat er ook in hoe we de balans willen vinden met de andere opgaves die er liggen voor wonen, recreatie, landbouw en ondernemen. De natuur kan zich hierbij soms aanpassen aan de mens, maar daarbij geldt ook dat er plaatsen zijn waarbij wij als mens een stapje terug moeten doen ten gunste van die natuur. Mens en natuur horen een gelijkwaardige positie te hebben. Het vinden van deze nieuwe balans roept helaas ook weerstand op. Keuzes maken voor de natuur en als mens een stapje terug doen is lastig voor sommigen. Een belangrijk onderdeel van deze natuurvisie is dan ook het in gesprek blijven met inwoners en ondernemers en samen te kijken naar de doelen voor de toekomst. Wij hopen dat hiermee wordt ingezien dat een keuze vóór de natuur ook een keuze vóór de mens is.

Team Lokaal complimenteert het college met het proces voor de totstandkoming van deze natuurvisie. Er is nu een breedgedragen visie waarin ook vertegenwoordigers van landbouw en natuurbescherming elkaar hebben gevonden. Het blijft balanceren en overleggen, maar ook hier geldt: om het evenwicht te behouden, moet je in beweging blijven.