Het thema ‘wonen’ is een actueel thema in deze huidige tijd en dat geldt ook voor de Gemeente Land van Cuijk. Voor Team Lokaal is het ook een belangrijk punt geweest in ons verkiezingsprogramma en is ook opgenomen in het coalitie- en raadsprogramma. Team Lokaal heeft daarom de handen ineengeslagen om een thema-avond te organiseren, genaamd ‘Slim bouwen, goed wonen’

Op deze avond zullen diverse sprekers iets vertellen over onderwerpen die betrekking hebben tot wonen. Ons programma is als volgt:

– Welkomstwoord

– Korte inleiding over der aanleiding van deze thema-avond

– Wethouder Willy Hendriks vertelt over de Woon(zorg)visie van Land van Cuijk

– Er wordt een presentatie gegeven over de Woonwebsite Land van Cuijk

– Pauze + gelegenheid tot inlezen Woon(zorg)visie Land van Cuijk

– Ron van Landelijk Team Flexwonen geeft een presentatie

– Jo van Soest spreekt over het CPO project in Mill

– Samenvatting van de avond

Heeft u interesse in wat er momenteel gebeurd op het gebied van wonen in het Land van Cuijk? Kom dan naar onze thema-avond. De inbreng van deze avond kan de raadsleden ook ondersteunen en aanvullen bij het beoordelen van de Woon(zorg)visie.

Wanneer: 18 maart

Waar: MFC Kruispunt in Beugen

Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, start programma is vanaf 19.30 uur en duurt tot 21.45 uur + naborrel