Op donderdag 28 mei heeft Team Lokaal een bezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum in Grave/Velp, achter de voormalige Generaal de Bonskazerne.

Leden van Team Lokaal verzamelden zich bij een centrale plek in het AZC: ‘de meedoenbalie’.

Hier worden activiteiten aangeboden waarvoor alle bewoners zich kunnen aanmelden. Vaak gaat het om vrijwilligerswerk in de directe omgeving. Zo vertelden enkele bewoners ons over hun werkzaamheden in de ouderenzorg. Een andere bewoonster met zwemtalent assisteert de zwembadinstructrice bij zwemlessen. Deze ‘meedoenbalie’ is een win-winsituatie: het biedt de bewoners van het AZC een waardevolle dagbesteding en ze doen werkervaring op. Ook vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur en dat komt weer tegemoet aan hun integratie. Aan de andere kant krijgt de samenleving ook meer kennis en begrip voor de nieuwkomers.

In het AZC Grave/Velp zitten verschillende groepen asielzoekers: dit werkt het beste. Als een bepaalde groep te groot wordt, gaan zij zich te nadrukkelijk gedragen. Een bijzondere groep waar het ook in de media veel over gaat, zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers). In Velp zijn dat ongeveer 50 jongeren. Er is veel begeleiding voor hen aanwezig. Zo krijgt iedere jongere een voogd toegewezen en is er vanuit het Nidos een jeugdbeschermer aanwezig op het AZC. Het Nidos houdt zich al heel lang bezig met de begeleiding van deze alleenstaande asielzoekers.

Natuurlijk zijn er door leden van Team Lokaal kritische vragen gesteld over de negatieve signalen rondom een AZC, zoals klachten over overlast en diefstal in winkels. Dit zorgt voor een negatieve beeldvorming rond een asielzoekerscentrum.

De grootste overlast wordt veroorzaakt door asielzoekers (‘veiligelanders’) die geen kans maken op verblijf in Nederland. Ook de inwoners van het AZC Grave/Velp hebben hier last van.

Tijdens onze rondleiding viel op hoe netjes alles is bijgehouden, zowel binnen als buiten. Er is veel groen en het is er rustiger dan we verwacht hadden. De leden bezochten een gezellige ruimte waar de kinderen kunnen spelen. Er is een school, een sportveld, een gymzaal, een plantenkas en een moestuin die zelf wordt bijgehouden door de bewoners. Een opvallende plek op het terrein vormen de 8 houten ‘uitkijkwoningen’: een rij van flexibele en verplaatsbare woningen met tuintjes.

We hebben een bijzondere inkijk gekregen in een AZC, een plek waar je normaal niet veel over meekrijgt. Team Lokaal is positief gestemd over het bezoek. In deze huidige tijd waarin veel ophef bestaat over AZC’s zou het goed zijn dat meer mensen zouden zien hoe het eraan toe gaat. Want onbekend, maakt onbemind!