Categories:

Op maandag 11 september jongstleden is er een informatieavond georganiseerd door Team Lokaal met het thema Diversiteit en Inclusiviteit. Hanan Nhass gaf in het eerste gedeelte van deze avond een interactieve lezing over inclusieve burgerparticitpatie. Door als gemeente […]