Op maandag 11 september jongstleden is er een informatieavond georganiseerd door Team Lokaal met het thema Diversiteit en Inclusiviteit.

Hanan Nhass gaf in het eerste gedeelte van deze avond een interactieve lezing over inclusieve burgerparticitpatie. Door als gemeente solidariteit te tonen in woord en gebaar (zoals o.a. Amsterdam, Rotterdam dat deden na de aardbeving in Marokko), laat zij zien dat zij oog heeft voor wat (een deel van) de inwoners bezighoudt. Dat maakt je als gemeente responsief, als gemeente sta je open voor de behoeften van je inwoners. Er gaat ook nog genoeg mis, maar dit soort uitingen van solidariteit betekenen veel voor gemeenschappen en voor gemeenschappelijkheid. En dat hebben we hard nodig in tijden van polarisatie.


In het tweede gedeelte gaf Henri Ebben een inkijk in zijn leven dat na een noodlottig ongeval drastisch is veranderd. Door het delen van beeldmateriaal en zijn levensverhaal werd duidelijk dat hij een zware strijd heeft moeten voeren. Het herstellen en leren omgaan met zijn handicap en daarnaast de zorg en aanpassingen die geregeld moeten worden. Henri liep enorm aan tegen de bureaucratie. Nu nog loopt Henri dagelijks tegen praktische onhandigheden aan: het toegankelijk zijn van een voorziening, regelmatig uitleggen wat zijn beperking is en het regelen van de zorg die hij nodig blijft houden. Het verhaal van Henri heeft ons allen diep geraakt. Het maakt bewuster van de rol en invloed die we hebben en kunnen hebben op de omgeving van iemand met specifieke behoeften.

Deze thema-avond georganiseerd door Team Lokaal was inspirerend! Veel dank aan de gastsprekers Hanan Nhass en Henri Ebben.