In deze tijd waarbij mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, denk bijvoorbeeld aan de recente bekladding van de ‘regenboogtrap’ in Cuijk, vindt Team Lokaal het van groot belang om extra aandacht te schenken aan het voorkomen van discriminatie en te streven naar een inclusieve samenleving.

Wij hebben het college daarom vragen gesteld om helder te krijgen wat we hiervoor al doen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk, en wat we nog meer kunnen gaan doen. Wij hebben vragen over samenwerking, een lokaal meldpunt discriminatie, laaggeletterdheid, mogelijkheden tot ontmoeting en gelijke startkansen. “Het kan toch niet zo blijven dat bijvoorbeeld 3 e en 4 e generatie jongeren met een migratieachtergrond worden teleurgesteld door een andere behandeling bij het vinden van stageplaatsen?” Maar ook vragen over wat voor een werkgever is de nieuwe gemeente zelf, is zij inclusief?


Wij willen een breed, geïntegreerd programma om te komen tot een inclusieve samenleving, met als doel gelijke behandeling voor iedereen, meer bewustwording en aanpak van racisme, bevorderen van gelijke startkansen. Maar ook oog voor de fysieke omgeving en digitale vaardigheden als aandachtspunten voor een inclusieve samenleving.

Helma Pluk
Fractievoorzitter Team Lokaal