Verbeelding gevel

Raadsvergadering 30 Juni 2022 Team Lokaal

Dank aan Dhr. Folkeringa voorzitter Kunstkring voor zijn inspraak, dat bevestigt de inzet en betrokkenheid en de drive om er iets moois van te gaan maken voor het Land van Cuijk.

Bovenaanzicht per verdieping

Voor ons ligt het raadsvoorstel voorlopige gunning verkoop gemeentehuis Sint Anthonis
Een beetje een bijzonder raadsvoorstel, gezien wij als raad eigenlijk niet gaan over de verkoop van
gemeentelijk vastgoed. Dit is voorbehouden aan het college.

Echter gezien de grote betrokkenheid en inspanningen middels een initiatiefvoorstel (zie bijlage onderaan) van VVD, LLvC en Team Lokaal in de voormalige gemeente Sint Anthonis en de gedane toezegging heeft het college van Land van Cuijk gemeend de raad nog een kans te geven om eventuele wensen en bedenkingen weer te geven over de aanstaande gunning aan een van de ontwikkelaars.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Team Lokaal heeft géén wensen of bedenkingen ten
aanzien van het voornemen van het college om de verkoop te gunnen aan Koers B.V.
Waarom? Dat komt allereerst doordat het ingediende plan van deze partij het beste aansluit bij de
uitgangspunten zoals genoemd in de verkoopvoorwaarden, waaronder de extra randvoorwaarden
zoals gesteld in het initiatiefvoorstel. Zoals het bieden van ruimte aan de stichting kunst en
cultuurcentrum Land van Cuijk en het beschikbaar maken van openbare toiletten voor hoge nood.

Daarnaast heeft de dorpsraad Sint Anthonis overduidelijk via een advies aangegeven zeer
gecharmeerd te zijn van het ingediende plan. Bijvoorbeeld door toepassing van de groene zorgwijk,
of de grote podium-trap. Citaat uit advies van de dorpsraad Sint Anthonis: ‘’Dus nogmaals, zonder enige partij tekort te willen doen, adviseren wij U om met Koers een samenwerkingsverband aan te gaan en daarmee ook de lokale entiteiten de ruimte te geven om stappen te zetten richting het nieuwe Sint Tunnis en vooral het nieuwe élan dat wij nu al signaleren.’’
De toepassing van bewoning en horeca zijn nog een ander belangrijk onderdeel, zeker in deze tijden
van woningschaarste. En uiteraard waren we in eerste instantie even sceptisch ten aanzien van
reuring op de Brink en direct aangrenzende bewoning, lees overlast, echter heeft de schriftelijke
beantwoording vanuit het college op onze vragen die zorgen weggenomen. Dank daarvoor. De APV
en het evenementenbeleid geven hier nog eens extra handvaten voor.

Ik kan nog wel langer doorgaan maar dat is niet nodig als iets goed is. Dus geen wensen en geen
bedenkingen namens Team Lokaal.
Ofja, misschien toch 1 wens: Snel aan de slag!

We zijn heel blij dat een voorstel van enkele partijen om wel wensen en bedenkingen in te dienen in de raad is gesneuveld. Dit voorstel zou de kunstkring onnodig veel onzekerheid geven. Tevens zou dit ingaan tegen eerder gemaakte afspraken met de Gemeenteraad en met de beoogde ontwikkelaar. Nu kan de kunstkring mét raadsbrede steun aan de slag met het opzetten van de stichting ”kunst- en cultuurcentrum Land van Cuijk”.

Namens Team Lokaal, Jan van Riet

3D tekening begane grond