Een inclusieve samenleving waar iedereen mee kan doen is wat we allemaal willen, toch? Hoe gaat dit nu en wat kunnen we beter doen in het Land van Cuijk?

Wilt u hierover meepraten, heeft u vragen hierover of belangstelling voor dit onderwerp? Kom dan op 11 september naar De Pit in Overloon. Deze interactieve avond duurt van 19.30-21:30 uur waarna er de gelegenheid is om nog samen na te praten. De toegang is gratis.

De gastsprekers Henri Ebben (inclusiviteit) & Hanan Nhass (diversiteit) zullen beiden dieper ingaan op de thematiek en de connectie met het gemeentelijk beleid. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om aan hen uw vragen over deze onderwerpen te stellen. De fractievoorzitter van Team Lokaal zal de avond sluiten en de opgehaalde aandachtspunten meenemen naar de gemeenteraad van het Land van Cuijk.

Team Lokaal is van mening dat iedereen mee moet kunnen doen en dat we oog moeten hebben én houden voor de menselijke maat. We streven naar een inclusieve samenleving met als doel gelijke behandeling voor iedereen, bewustwording en aanpak racisme en discriminatie, bevorderen van gelijke startkansen met oog voor de fysieke ruimte en digitale vaardigheden als aandachtspunten voor een inclusieve samenleving.

Dit kunnen we niet alleen. Kom luisteren en meepraten op 11 september om 19.30 uur in De Pit in Overloon

P.s. aanmelden wordt gewaardeerd: Communicatie@teamlokaal.nl