Naar aanleiding van berichtgeving in de Gelderlander heeft Team Lokaal samen met LPG opgevraagd wat de plannen van de voormalige gemeente Sint Anthonis waren voor bermverharding van wegen. Uit de via de griffie ontvangen informatie (zie bijlage) concluderen wij dat er op 5 september 2017 een presentatie is geweest over een onderzoek naar bermverharding met daarin ook benoemd de De Quayweg. Er is destijds 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om met het prioriteitenlijstje te beginnen met de voorgestelde maatregelen. Wij weten echter niet in hoeverre deze maatregelen ook allemaal zijn uitgevoerd en of het budget van 1 miljoen daarvoor toereikend was.

Lees de vragen en het onderzoek in de bijlage.

Jan van Riet & Marcel van den Elzen
Raadsleden Team Lokaal