Merlet college

Schrikken, dat was de eerste reactie toen het bericht naar buiten kwam dat de vestiging van het Merlet College in Mill op termijn gesloten zou worden. In Mill en omgeving hebben veel mensen een verbinding met de Merlet of haar voorgangers op die plek. Daarnaast is het ook een goede school, het is niet voor niets al jarenlang een Excellente School.


Team Lokaal is dan ook teleurgesteld over de voorgenomen sluiting en dit baart ons zorgen. We willen daarom graag de argumenten vanuit het bestuur van “Ons Middelbaar Onderwijs” (OMO) horen over hun besluit. OMO is de overkoepelende vereniging waar het Merlet College ook onder valt. Daarbij moeten we er ook rekening mee houden dat de mogelijkheden vanuit de gemeenteraad erg beperkt zijn. De gemeente heeft een zorgplicht om te zorgen voor schoolgebouwen, terwijl het OMO bestuur gaat over de inhoud van het onderwijs en de locaties waar onderwijs gegeven wordt.


Naast het argument van minder leerlingen door ontgroening horen we graag het hele verhaal. Van de onderwijskundige visie tot en met bereikbaarheid. Daarnaast moet iedereen, zowel school als gemeente, er zich goed van bewust zijn dat een mogelijke verplaatsing van een school meer is dan een verhuiswagen voor laten rijden. Voor veel mensen – jong en oud – verandert een belangrijk deel van hun leefomgeving. Daar moet je als schoolbestuur en gemeente veel oog voor hebben.


Komende periode gaan we graag op basis van argumenten het gesprek aan met inwoners, schoolbestuur en anderen over het Merlet College in Mill. Ook al kennen we onze beperkingen als raadslid en de rol van OMO. Dat betekent zeker niet dat we ons hier geen goed onderbouwde mening over kunnen vormen, en kunnen kijken wat er misschien wél kan in Mill.


Raadslid Francien van Berlicum
Raadslid Marcel van den Elzen
Team Lokaal