Impressie

Team Lokaal vindt het géén goed idee dat de Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Gemeente Land van Cuijk de mogelijkheid biedt aan het college om centrale opstapplaatsen aan te wijzen voor de leerlingen die gebruik maken van het Leerlingenvervoer.


Het betreft hier kwetsbare leerlingen die om uiteenlopende redenen het speciaal basis- en voortgezet onderwijs bezoeken. Wij zijn van mening dat deze leerlingen aan huis opgehaald dienen te worden en hebben daarom middels een amendement deze mogelijkheid uit de verordening laten verwijderen.


Mocht het college op enig moment het noodzakelijk vinden om tóch met opstapplaatsen te willen werken, kunnen zij met een onderbouwd voorstel naar de raad komen.

Francien van Berlicum
Raadslid Team Lokaal