Leefbaarheid van onze 33 kernen staat bij Team Lokaal hoog in het vaandel. Voldoende accommodaties waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten voor cultuur- en sportactiviteiten is hiervoor van cruciaal belang. Hoe onze gemeente dat gaat doen voor alle bestaande accommodaties is vastgelegd in het accommodatiebeleid gemeente Land van Cuijk.

Momenteel betreft het 134 accommodaties, onderverdeeld in 41 gemeenschapsaccommodaties, 15 jeugdaccommodaties (met eigen gebouw), 32 binnensportaccommodaties (exclusief gymzalen in eigendom van scholen) en 46 buitensportaccommodaties. Ongeveer drie vierde deel van deze accommodaties past al binnen de kaders van het nieuwe accommodatiebeleid en voor hen zal er weinig of niets veranderen, het overige deel moet een stap gaan maken.

In het nieuwe accommodatiebeleid wordt geen exploitatiebijdrage meer verstrekt. Team Lokaal is zich ervan bewust dat voor sommige accommodaties deze verandering groot kan zijn en niet van de ene op de andere dag gemaakt kan worden. Indien nodig, zijn wij dan ook voor het inzetten van maatwerk in de vorm van een overgangsregeling. Een overgangsregeling waarin niet alleen de afbouw van de jaarlijkse exploitatiebijdrage wordt vastgelegd maar zeker ook gekeken wordt naar hoe de exploitatie zonder financiële bijdrage sluitend gemaakt kan worden door bijvoorbeeld verduurzaming van het gebouw.

Daarnaast wil Team Lokaal graag dat Reddingsbrigade Erica aan de lijst van accommodaties toegevoegd wordt en dat korfbalvelden, anders dan in het beleidsstuk vermeld, hun veldverlichting kunnen behouden. Hiervoor hebben we amendementen ingediend welke omarmt werden.

 

Voor meer informatie ben ik bereikbaar op 06-22601598.

Met vriendelijke groet,

Fons van Mil
Raadslid Team Lokaal