stemmingsuitslag

Team Lokaal dient samen met andere partijen een amendement en een motie in om 4 miljoen euro te reserveren voor een noodfonds energiearmoede. Met de bedoeling om:

 1. een loket in te richten waar personen die door de huidige energieprijzen in grote
  problemen komen in gesprek kunnen gaan om een maatwerkoplossing te
  bespreken;
 2. per direct maatwerk oplossingen aan te bieden aan huishoudens die door de
  huidige energieprijzen in ‘grote’ problemen komen;
 3. toetsing van aanvragen door ambtenaren mag gelet op de beschikbaarheid en
  kosten van deze inzet op een lichte wijze vorm gegeven worden;
 4. de balans op te maken door alle maatschappelijke partners te consulteren en op
  korte termijn een plan van aanpak aan de gemeenteraad terug te koppelen, maar
  gezien de urgentie direct te beginnen met de uitvoering;
 5. met verenigingen en sport- en gemeenschapsaccommodaties proactief een
  gesprek aan te gaan om indien nodig maatwerk te kunnen leveren met betrekking
  tot een tegemoetkoming in de energiekosten; hier actie op te ondernemen en
  terug te koppelen aan de gemeenteraad;
 6. communicatie op te starten om bekendheid aan dit noodfonds/reserve
  energiearmoede te geven. Hierbij ook de andere ondersteuningsmogelijkheden
  voor deelname aan sport en verenigingen, bijzondere bijstand,
  schuldhulpverlening, et cetera mee te nemen;
 7. de financiële ruimte voor dit noodfonds energiearmoede te putten uit de reserve
  energiearmoede van de gemeente.

Lees hieronder het amendement en de motie.