Je hebt hoge nood of je moet nodig je stomazakje verwisselen en er is geen wc in de buurt. Veel mensen met buik-of blaasproblemen of andere chronische beperkingen, zoals door rolstoelafhankelijkheid, zeggen dat ze vaker thuisblijven uit angst niet snel genoeg bij een wc te kunnen zijn.

We willen dat iedereen kan meedoen, een inclusieve samenleving! Dat is waar we voor staan. We zullen voor deze doelgroep in alle kernen van de gemeente Land van Cuijk er voor moeten zorgen dat er voldoende openbare, rolstoeltoegankelijke, toiletten zijn.

Team Lokaal verzoekt het college:

  1. een inventarisatie te (laten) verrichten naar de mogelijke locaties en beschikbaarheid van openbare en opengestelde (rolstoeltoegankelijke) toiletvoorzieningen binnen de kernen van de gemeente Land van Cuijk;
  2. toiletten in gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten en aan te melden bij de ‘HogeNood’ app; (zie hiervoor ook onderstaande hyperlink)
  3. de eventuele openbare toiletvoorzieningen mee te nemen in de (ver)bouwplannen van het nieuwe gemeentehuis. (zoals de openbare toiletten voorzien in de verbouwplannen van het voormalige gemeentehuis van Sint Anthonis, waar Team Lokaal al eerder voor openbare toiletten gepleit heeft)

https://www.hogenood.nl/app