Team Lokaal is erg verheugd dat het voorstel voor subsidiëring van de doorstart van het Filmhuis unaniem door de Raad is goedgekeurd.

Wij zien fantastische mogelijkheden om het complex waarin het Filmhuis zijn activiteiten zal ontplooien de komende jaren om te toveren tot een waar cultuur- en entertainment centrum, waardig voor Grave en het gehele Land van Cuijk.

Samen met Liberaal LvC heeft Team Lokaal middels een amendement getracht een kleine zekerheid in te bouwen voor het geval de exploitatie op termijn niet toereikend is. Aangezien het een unieke subsidie is, gericht op aanschaf van inventaris, wilden wij dat een deel van de gelden zien terugvloeien naar de Gemeente. Dit leidde tot een inhoudelijke sterke discussie in de Raad. Door de toezegging van de wethouder om in de overeenkomst vast te leggen dat mogelijke inventaris bij faillissement doorgesluisd kan worden naar andere culture instellingen en filmhuizen (binnen het Land van Cuijk) is de noodzaak tot indiening van het amendement weggevallen.

Wij zijn dan ook erg verheugd met het resultaat van de beraadslagingen. Wij wensen de mensen in Grave en omstreken veel plezier met het nieuwe Filmhuis.

Namens Team Lokaal, Marco van den Berg