Verbeelding Centrumplan

Een omvangrijk bestemmingsplan met een lange geschiedenis, al vanaf 2011 is gestart met een
ontwikkelingsplan voor het centrum van Sint Anthonis. Toen al werd ingezien dat het centrum van
Sint Anthonis een broodnodige update nodig heeft.

In mindere mate, maar ook toen al was er sprake van leegstand. Na een aantal jaren in de lade te hebben gelegen is dit plan op verzoek van de vorige raad van Sint Anthonis verder uitgewerkt tot de integrale visie dorpshart Sint Anthonis 2021. In de tussenliggende tijd, dus tussen 2011 en 2021 is van leegstand alleen nog maar meer sprake.

Het oude Edah gebouw staat leeg, voormalige Chinese restaurant staat leeg, Emté supermarkt staat leeg,
voormalig Café (t’Hert voor de ingewijden) staat leeg, een autogarage staat leeg, verschillende andere
winkelpanden staan leeg alsmede ook het braakliggende terrein aan de zuidzijde van Oelbroeck.

Team Lokaal geeft uitleg aan geïnteresseerde raadsleden

Dé raad, dé ambtenaren én voormalig college van Sint Anthonis zijn dan ook hard aan de slag gegaan
om van alle visies en ambities concrete plannen te maken. Een concreet bestemmingsplan voor het
centrum van Sint Anthonis. Met hierin onder andere een nieuwe supermarkt, woningbouw,
herbestemming van de leegstaande panden en parkeergelegenheid. Door vele inwoners als zeer
noodzakelijk gevonden.

Zo’n centrumplan is geen gemakkelijke klus. Er wonen mensen in het plangebied, er zijn vanuit
verschillende hoeken belangen die meespelen, er moeten allerlei onderzoeken uitgevoerd worden
en het vraagt om veel afstemming met de omgeving.
Dit bestemmingsplan is ambitieus, erg ambitieus. We betreuren het dan ook dat er helaas een
gedeelte, Breestraat-zuid, niet meegenomen kan worden in de vaststelling van dit bestemmingsplan.
We hopen dan ook dat het college voortvarend aan de slag gaat met Breestraat-zuid. Kleine tip kijk
eens naar Overloon, daar ziet hoger bouwen er hartstikke mooi uit.

Centrum Overloon

Desalniettemin bied dit centrumplan heel veel perspectief voor het op dit moment toch wat treurige
centrum van Sint Anthonis. Er zal sprake zijn van een forse hoeveelheid woningbouw. De woningbouw waar zoveel behoefte aan is. Het aanzien van het centrum zal beter worden en wie weet gaat het dan uiteindelijk weer zo ‘’bruisen’’ zoals er in 2011 al plannen voor lagen.


Team Lokaal kan absoluut instemmen met voorliggende bestemmingsplan en verzoekt het college
om vooral de vaart erin te houden als het om de realisatie gaat.

Namens Team Lokaal, Jan van Riet