Het besluit van het college om het AZC in Overloon open te stellen voor de tijdelijke opvang van statushouders overviel ons allen. Vanwege de extreme opvangproblemen bij het COA is het, volgens Team Lokaal, echter nodig dat wij hulp bieden. En dat kan door personen die níet in een AZC thuis horen – omdat ze al een geldige verblijfsstatus hebben gekregen, en naar het Land van Cuijk mogen komen – daar weg te halen. Om zo ruimte te maken voor nieuwe mensen in nood, asielzoekers in reguliere AZCs. Het AZC Overloon langer openen voor asielzoekers is voor Team Lokaal geen optie.

Het besluit van het college om 150 aan het Land van Cuijk toegewezen personen te huisvesten in het AZC gebouw kunnen wij daarom ondersteunen. De wijze waarop, het alleen mededelen aan de dorpsraden en het te laat informeren van de gemeenteraad was echter niet goed en moet in de toekomst anders. Eerst in gesprek over de achtergronden en gevolgen van een dergelijk voorgenomen besluit, welke voorwaarden zitten er bij deze huisvesting (aantallen, termijn, begeleiding om overlast te voorkomen, kwaliteit van huisvesting, etc.) en dan pas een besluit nemen is hoe het had gemoeten. Na excuses van het hele college, én de toezegging dat de dorpsraden en raad wél worden betrokken bij de verdere uitwerking, concluderen wij: een besluit met goede intenties, maar overhaast en onhandig genomen.