Door wethouder Sölez, 14 april 2022

·      Dames en heren, hartelijk welkom op deze prachtige locatie. Een belangrijke locatie want we bevinden ons zo’n beetje in het hart van Boxmeer en ook nog eens op een historische locatie. De plek waar we nu staan kent namelijk een bijzondere geschiedenis. De recente herinrichting van dit park heeft plaatsgevonden met respect naar die geschiedenis. Want hoewel er accenten van deze tijd zijn aangebracht is de drieledige kernfunctie van dit park overeind gebleven: Het groene karakter, de waterregulering…. en recreatie. Zo meteen ga ik een informatiebord onthullen waarop u meer kunt lezen over dit bijzondere park maar een paar zaken wil ik u nu alvast vertellen.

·      Oorspronkelijk was dit gebied in particulier eigendom. Het was feitelijk een pleziertuin in Franse stijl dat behoorde bij een herenhuis dat er nu niet meer staat.  Later, toen het klooster De Weijer werd gebouwd, diende deze locatie vooral als bid- en meditatietuin en er werden zelfs processies gehouden. En nog weer later, toen de gemeente De Weijer opkocht en er een cultureel centrum kwam, diende het vooral als openbaar park.
Maar altijd bleef dit gebied de lommerrijke, weelderige oase van Boxmeer. Tegenwoordig zouden we spreken over ‘de groene long’. Altijd geweest en dat zal ook wel altijd zo blijven. Bij de herinrichting is dit uiteraard gerespecteerd door oude lanenstructuren zo veel mogelijk te behouden en monumentale bomen te laten staan.

·      Ook voorheen had het park al een water-regulerende functie. Het ligt van oudsher in een moerasachtig gebied waar het water slecht wegstroomt. ’Wijer’ betekent ook poel, drenkplaats of vijver. Toen het zojuist genoemde herenhuis verdween en klooster De Weijer werd gebouwd, werden er dan ook grachten omheen gelegd. Dat was niet alleen mooi qua uiterlijk maar op die manier kon het waterpeil ook beter geregeld worden.Later kwamen daar nog visvijvers bij. Er ontstond een wat ingewikkeld systeem van water naar de Maas pompen bij een regenoverschot…. en de vijvers en grachten weer volpompen met grondwater als er te weinig regen viel. Heden ten dage doen we dat anders. Vijvers en grachten staan in verbinding met nieuw aangelegde wadi’s waarin we overtollig regenwater opvangen. Via de wadi’s kan het langzaam de bodem intrekken. Er is plaats voor 6.000 kubieke meter water en een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van wateroverlast bij hevige regenval in de wijken rondom het park.

·       Ik kan u vertellen, dat is een aardige plas water, je kunt er het zwembad in het Hoogkoor zo’n acht keer mee vullen. Water opvangen in wadi’s is ook duurzaam want het houdt het grondwater op peil en gaat dus bodemverdroging tegen. Het geeft meteen ook een speels karakter aan het park. Ik ga nu niet verder in op dit onderwerp. Verdere vragen over dit onderwerp kunnen beantwoord worden door Zoë Koelma en Joost de Best.

·      Een derde functie die deze locatie altijd gehad heeft is de recreatieve. Van oudsher waren hier al een botenhuis, een tuinhuis, een jeu de boulesbaan, bruggetjes, wandelroutes en dergelijke te vinden. En was die recreatieve functie in vroeger eeuwen misschien vooral voorbehouden aan de happy few, gelukkig is die er nu voor iedereen. U kunt hier heerlijk wandelen. De jeu de boulesbaan is er nog steeds, zij het op een andere plek en er is al een aantal jaren een buitentheater.

Er zijn buitenmogelijkheden voor exposities gecreëerd, het geheel is rolstoelvriendelijker geworden en last but not least is er een prachtige skatebaan geopend voor de jeugd. Wat je daar allemaal mee kunt doen dat kunt u zo meteen zien bij de demonstraties die nog op het programma staan.

  *   Dames en heren niets is voor eeuwig. Veranderingen zijn van alle tijden. Maar zoals het er nu bij ligt kan het weer tientallen jaren mee. Het is nog wat kaal nu, maar zodra het gras goed is geworteld, is het weer een oase van groen. Goed toegankelijk, zoals ik net al zei, ook voor rolstoelers. Al moet je tegenwoordig wel als er veel regen is gevallen, soms even een andere route kiezen (1 pad loopt namelijk door een wadi)  *   Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank en gefeliciteerd met het goede en mooie resultaat. Waarbij ook zeker voormalig wethouder van de gemeente Boxmeer, Jeu Verstraaten, genoemd moet worden. Bestuurlijk verantwoordelijk tijdens het ontwerp en de uitvoering. Maar vooral wens ik iedereen, jong en oud, heel veel plezier in het vernieuwde park.