Met deze motie willen wij aangeven dat ook Land van Cuijk een welkom biedt aan vluchtelingen van
deze vreselijke oorlog in Europa. En dat we dat goed willen regelen met een regierol en coördinatie
door onze gemeente.

Plus willen we regelen dat we ook de particulieren die nu noodopvang
aanbieden helpen met waar zij tegenaan gaan lopen, met informatie en aanspreekpunten over
financiële consequenties. Bijvoorbeeld Mooiland is aanspreekpunt over huurtoeslag. Hoe is het
onderwijs geregeld, waar klop je aan voor zorg, hoe zit het met werk etc. Onze gemeente kan daar
een regierol in vervullen. Het was prettig om gisteren al te vernemen dat het college dat inderdaad al
oppakt.


Onze motie heeft nog een andere invalshoek: Het AZC Overloon gaan we sluiten voor opvang van
asielzoekers maar is wel een kant-en-klare locatie voor opvang van deze specifieke groep
oorlogsvluchtelingen. Signalen vanuit de bevolking zijn positief over opvang van Oekranische vluchtelingen.
Daarom in overleg gaan met de instantie die opvang kan cq. gaat regelen om deze locatie ná sluiting
als AZC meteen te gebruiken voor opvang van oorlogsvluchtelingen uit de Oekraïne. Daarbij ook mee
te nemen de aandachtpunten die in het rapport van I&O Research rapport van april 2021 zijn
beschreven voor opvang.

Het betreft hier wel een andere doelgroep, maar deze randvoorwaarden
blijven van belang. Zoals het investeren in meer contact met de lokale gemeenschap
(klankbordgroep) en dagbesteding, snelle en transparante communicatie, een duidelijke
meldingenstructuur van overlast met een snelle terugkoppeling en huisvesting van met name
gezinnen. We vragen ons ook af wie een dergelijke opvang zal beheren, is dit het COA of zijn dit
anderen.
Deze locatie kan ook dienen om particulieren te ontlasten na een 1e paar maanden van noodopvang.
Andere creatieve oplossingen voor opvang staan we open voor.

De motie die we hiervoor samen met SP hebben ingediend is UNANIEM aangenomen!