Categories:

Iedereen doet mee

  • Ondersteuning daar waar nodig.
  • “Jeugd in beweging”, elk kind doet mee met sporten, bewegen en/of culturele uitingen.
  • Waardering van vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Kwalitatief en passend onderwijs.
  • Sámen met scholen en horeca preventiebeleid oppakken.
  • Betere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg; terugdringen van wachtlijsten

Gezien en gehoord worden

•             Alle inwoners van alle kernen zijn even belangrijk.

•             Toegankelijke gemeente met snelle en correcte afhandeling van vragen.

•             Gebruiksvriendelijke gemeentelijke website, ook voor minder geletterden.

•             Kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal ondersteunen met de ambtelijke organisatie.

•             Eén vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor wijk-, dorp- en belangenorganisaties.

  • Gezonde en schone leefomgeving

•             Duurzaamheid begint bij jezelf; informeren, stimuleren en ondersteunen bij besparen en vergroenen.

•             Vol inzetten op duurzame energiebronnen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

•             Energiezuinige woningen door betaalbare aanpassingen.

•             Behouden, herstellen en verder ontwikkelen van onze natuur en landschap.

•             Groen moet beleefd, ontdekt en gebruikt worden: aanplanten pluktuinen, klimbossen en fruitbomen.

•             Strict handhaven zodat aan de normen voor lucht-, water- en bodemkwaliteit wordt voldaan.

•             Stimuleren transformatie agrarische sector naar duurzame, innovatieve en vitale bedrijfsvoering.

  • Slim bouwen en goed wonen

•             Meer starterswoningen (tot €275.000) in álle kernen.

•             Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw.

•             Aanbod van (huur)woningen moet voldoen aan behoefte van met name eigen inwoners.

•             Woningbouw betaalbaar houden door te sturen op (grond)prijzen, geen maximale winst voor gemeente én bouwer.

  • Aantrekkelijk Land van Cuijk

•             Wonen, werken, recreëren en sport in ieders nabijheid.

•             Veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren.

•             Aanpakken en voorkomen gevaarlijke verkeerssituaties.

•             Aantrekkelijke recreatieve ‘ommetjes’.

•             Volop cultuur en kunst.

•             Zuinig zijn op cultureel erfgoed.

•             Goede digitale infrastructuur.

  • Sterke economie

•             Uitnodigend ondernemersklimaat.

•             Focus op kennisintensieve maakindustrie, gebaseerd op kennis in de regio.

•             Lokale kleinschalige economische activiteiten kunnen plaatsvinden in alle kernen; combinatie wonen, werken, recreëren.

•             Bevordering van toerisme als economische motor; lokaal op maat.

•             Recreatie is voor eigen inwoners én toeristen én ondernemers van belang.

•             Aanvaardbare belastingdruk voor inwoners en bedrijven.

Comments are closed

Over deze site

Dit kan een goede plek zijn om jezelf en je site te introduceren of wat credits op te nemen.