Iedereen doet mee

  • Ondersteuning daar waar nodig.
  • “Jeugd in beweging”, elk kind doet mee met sporten, bewegen en/of culturele uitingen.
  • Waardering van vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Kwalitatief en passend onderwijs.
  • Sámen met scholen en horeca preventiebeleid oppakken.
  • Betere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg; terugdringen van wachtlijsten

Gezien en gehoord worden

•             Alle inwoners van alle kernen zijn even belangrijk.

•             Toegankelijke gemeente met snelle en correcte afhandeling van vragen.

•             Gebruiksvriendelijke gemeentelijke website, ook voor minder geletterden.

•             Kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal ondersteunen met de ambtelijke organisatie.

•             Eén vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor wijk-, dorp- en belangenorganisaties.

  • Gezonde en schone leefomgeving

•             Duurzaamheid begint bij jezelf; informeren, stimuleren en ondersteunen bij besparen en vergroenen.

•             Vol inzetten op duurzame energiebronnen om verdere klimaatverandering tegen te gaan.

•             Energiezuinige woningen door betaalbare aanpassingen.

•             Behouden, herstellen en verder ontwikkelen van onze natuur en landschap.

•             Groen moet beleefd, ontdekt en gebruikt worden: aanplanten pluktuinen, klimbossen en fruitbomen.

•             Strict handhaven zodat aan de normen voor lucht-, water- en bodemkwaliteit wordt voldaan.

•             Stimuleren transformatie agrarische sector naar duurzame, innovatieve en vitale bedrijfsvoering.

  • Slim bouwen en goed wonen

•             Meer starterswoningen (tot €275.000) in álle kernen.

•             Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw.

•             Aanbod van (huur)woningen moet voldoen aan behoefte van met name eigen inwoners.

•             Woningbouw betaalbaar houden door te sturen op (grond)prijzen, geen maximale winst voor gemeente én bouwer.

  • Aantrekkelijk Land van Cuijk

•             Wonen, werken, recreëren en sport in ieders nabijheid.

•             Veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren.

•             Aanpakken en voorkomen gevaarlijke verkeerssituaties.

•             Aantrekkelijke recreatieve ‘ommetjes’.

•             Volop cultuur en kunst.

•             Zuinig zijn op cultureel erfgoed.

•             Goede digitale infrastructuur.

  • Sterke economie

•             Uitnodigend ondernemersklimaat.

•             Focus op kennisintensieve maakindustrie, gebaseerd op kennis in de regio.

•             Lokale kleinschalige economische activiteiten kunnen plaatsvinden in alle kernen; combinatie wonen, werken, recreëren.

•             Bevordering van toerisme als economische motor; lokaal op maat.

•             Recreatie is voor eigen inwoners én toeristen én ondernemers van belang.

•             Aanvaardbare belastingdruk voor inwoners en bedrijven.