17 Juli 2021 Wanroij

Bij onze druk bezochte eerste algemene ledenvergadering zijn achtereenvolgens meerdere belangrijke besluiten genomen.
De partij heeft zijn statuten, huisregels en partijprogramma vastgesteld. Tevens is de tot stand wording van de partij uitgelegd aan de aanwezige leden.

Er is een eerste inkijk gegeven op de indeling van de kieslijst en onze lijsttrekkers hebben zichzelf voorgesteld aan alle leden.

Last but not least is er een kersvers nieuw bestuur gekozen en benoemd die deze nieuwe politieke beweging gaat leiden. Net zoals bij onze gespreide lokale vertegenwoordiging op de kieslijst komt ook het bestuur uit alle verschillende windstreken van de gemeente Land van Cuijk i.o.

En nu op volle kracht richting de verkiezingen!!!