Nummer: 47

Toon Panken

LANDHORST

Waarom team Lokaal, omdat ik voor wat betreft de gemeenteraadsverkiezingen altijd voor de lokale belangen heb gekozen.

Dat begon al in 1986 toen BB86 werd opgericht en ik in 1988 voor die partij in de raad kwam. Ik kan niet anders dan Lokaal denken en, je moet zo dicht mogelijk bij de kiezers staan om te weten wat er leeft.