Henk Siroen

CUIJK

De nieuwe gemeente wordt flink groter en groot alleen is zeker niet voldoende. Het is echter van groot belang dat we klein blijven waar het gaat om betrokkenheid van mensen in wijken en dorpen.

Ik zie voldoende waarborgen bij Team Lokaal dat te verzekeren. Ook vanuit het gedachtegoed van voormalig PLC (Progressief Leefbaar Cuijk) is dat voldoende waar te maken. Ik ga daarvoor en breng mijn stem uit op deze te verkiezen (ver)nieuw(d)e partij!